Internationale ontwikkelingen 25 oktober 2022

Hoge gasprijs aanjager voor investeren in groene waterstof

Volgens uitgebreid rapport van Carbon Tracker

Bedrijven en overheden hebben in de afgelopen maanden 73 miljard dollar opzij gezet voor investeringen in groene waterstof. Het blijkt uit een rapport van Carbon Tracker.

Volgens de opstellers van het rapport komt dat door de met 70% gestegen prijs van aardgas. Dat leidt immers ook tot een hogere prijs voor grijze en blauwe waterstof die uit aardgas worden geproduceerd. De dreigende aardgastekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne vormen een extra reden om geld opzij te schuiven voorde productie van groene waterstof.

Waar komt het geld vandaan?

In het bewuste rapport schetsen de onderzoekers dat bedrijven geplande investeringen in grijze en blauwe waterstof verschuiven. Het zou gaan om maar liefst 100 miljard dollar tot aan 2030. De investeerders willen hun kaarten niet meer zetten op de productie van minder schone waterstof en speculeren dat groene waterstof een slimmere en waardevastere bestemming is voor hun geld.

Prijzen waterstof kruipen naar elkaar toe

De prijs van een kg grijze en blauwe waterstof is op dit moment hoger dan ooit, waardoor die dichterbij de prijs van groene waterstof komt. Daarnaast zijn tal van landen volop bezig om de productie van groene waterstof sterk te vergroten. Ook in Nederland is dat het geval gezien de bouw van nieuwe grote elektrolysers. Een groter aanbod leidt ook een langere prijs in.

Lees ook: 45 landen zetten kaarten op groene waterstof

Waar komt de groene waterstofproductie?

De International Energy Agency (IEA) verwacht dat de vraag naar groene waterstof de komende jaren zal verdrievoudigen ten opzichte van 2022. De productietoename zal vooral komen van landen waar de zon het sterkst schijnt. Zuid-Afrika, Marokko en Chili lijken het voortouw te nemen. De IEA schetst een productie van 68 miljoen ton in 2050 in deze landen, waarmee zij dan tot bijna 50% van de wereldproductie voor hun rekening nemen. In Europa zijn er met name in Duitsland veel initiatieven voor productie van groene waterstof.

Gericht gebruik groene waterstof

Kofi Mbuk, Senior Cleantech Analyst en auteur van het rapport: “Hoewel groene waterstof niet het wondermiddel is voor de klimaatcrisis, biedt het een deel van de oplossing als het op een gerichte manier wordt gebruikt voor specifieke industrieën. En het biedt een aantrekkelijke oplossing voor het overbruggen van de angst voor tekorten in de energiesector, naast geavanceerde batterijtechnologie en het gebruik van slimme netten.”

Kunstmest, staal en zwaar transport

“Groene waterstof zal een cruciale rol spelen in de energietransitie, maar toepassingen zullen zich moeten concentreren op de agrarische sector (kunstmest) en de zware industrie (staal, zwaar transport, scheepvaart, mijnbouw) totdat de technologische innovatie voor elektrolysers verbetert en het gebruik van zoet water wordt verminderd ‘, voegt Mbuk toe.

Groene waterstofeconomie uitbouwen

Het rapport schat dat het uitbouwen van een groene waterstofeconomie tegen 2050 3 biljoen dollar aan investeringen vereist om klimaatdoelstellingen te halen. Daarin zijn nog niet zaken zoals import-/exportfaciliteiten, transport (tankers), opslag, pijpleidingen en ontziltingsinstallaties meegenomen.

Regelgeving?

Verder spelen overheden volgens het rapport een belangrijke rol bij het faciliteren van groei door het creëren van de juiste regelgeving, waaronder:

  • Introductie van groene waterstofcertificaten om levering volledig uit hernieuwbare energie te bevestigen
  • De introductie van Contract for Difference (CFD)-regelingen die de groei van hernieuwbare energietechnologieën stimuleren. Onder CFD’s is de belegger gegarandeerd van een gunstige subsidie-incentive waarmee hij kan profiteren van het rendement. De CFD beschermt de belegger tegen toekomstige onbekende kostenschommelingen door middel van hedgingstrategieën
  • Invoering van belastingkredietregelingen. De VS hebben onlangs een belastingkredietregeling ingevoerd onder de Inflation Reduction Act. Dit maakt het toegankelijker voor kunstmestproductie en voor het aandrijven van andere zware industrie.
  • Opzetten van speciale financiële instellingen om groei te financieren
Delen: