Onderzoek 12 januari 2022

Hoe kan groene waterstof goedkoper?

De prijs van groene waterstof kan omlaag als er elektrolysers komen waarin geen kostbare metalen zitten. Een Amerikaans bedrijf is ver met de ontwikkeling van zo’n elektrolyser.

NewHydrogen in Californië werkt aan een membraan waarvoor geen kostbare metalen, zoals platina en iridium, nodig zijn. Dit zogenaamde PEM (Proton Exchange Mebrane) scheidt water met stroom in waterstof en zuurstof. En als de elektriciteit afkomstig is van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens dan is sprake van groene waterstof.

Edelmetaal bepaalt 50% prijs waterstofelektrolyser

Het maken van waterstof in een elektrolyser is op dit moment veel duurder dan waterstof halen uit aardgas, de grijze waterstof. Dat komt deels door de hoge prijs van een elektrolyser. Want tot dusver zijn voor het membraan platina en/of iridium nodig. Dat zijn dure grondstoffen, die voor 50% de prijs van een elektrolyser bepalen.

Zelfde efficiency halen

Met platina is het membraan efficiënter dan met andere metalen, maar NewHydrogen stelt nu met behulp van veel minder kostende metalen dezelfde efficiency te halen.

Alkaline elektrolyser

Het bedrijf ontwikkelt daarnaast een nieuwe HER-membraan voor alkaline elektrolysers. Dat is een afkorting van Hydrogen Evolution Reaction. Ook hierin is minder platina nodig. NewHydrogen meldt dat in de toekomst een HER-membraan mogelijk is zonder platina.

Prijs groene waterstof omlaag?

Het bedrijf werkt nauw samen met de Universiteit in Californië. Eind 2022 moet er een prototype klaar zijn van deze nieuwe elektrolyser. NewHydrogen verwacht dat het met de nieuwe technologie mogelijk is de prijs van groene waterstof te verlagen naar twee dollar per kg en dat is momenteel de prijs van grijze waterstof in de V.S. Momenteel is groene waterstof nog een factor 5 keer duurder.

Delen: