Duurzaamheid 02 september 2022

Hoe grijze waterstof weg effent voor groene waterstof?

Nederland zit in een goede uitgangspositie voor een opbloeiende waterstofeconomie. Windparken op zee, een geschikt gasnet en grote havens voor opslag en distributie naar industriële havens. Volgens DNV ontbreekt het nog aan wat financiële en beleidskundige ‘gangmakers’.

DNV heeft een studie uitgevoerd naar de impact van groene waterstof om de industriële CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Met koolstofarme of groene waterstof zou 60% tot zelfs 78% van de Nederlandse emissiedoelstelling zijn te halen. ‘Maar dat vereist wel beleidsondersteuning. Op dit moment is die nog niet voldoende om de waterstofeconomie op te krikken’, aldus DNV.

Blauwe en groene waterstof

Uit dit onderzoek blijkt dat de inzet van blauwe waterstof (uit aardgas met CO2-opslag in zoutcavernes) en groene waterstof (gemaakt met zonne- en windenergie) nog niet voldoende worden gestimuleerd. Extra subsidies en beleid zijn nodig om vertrouwen te wekken bij investeerders en de industrie.

Grijze waterstof als gangmaker voor waterstofeconomie

De SDE++ subsidieregeling stimuleert waterstofprojecten nog onvoldoende. Dat is jammer volgens DNV, want er ligt al een stevige basis voor een Nederlandse waterstofeconomie. Ons land loopt namelijk voorop met de inzet van grijze waterstof uit fossiele bronnen. Er is dus al een economische aanvangsstructuur en er is ook infrastructuur waarbinnen grijze waterstof eenvoudig is te vervangen door koolstofarme blauwe waterstof of koolstofvrije groene waterstof.

78% minder CO2

De productie van grijze waterstof heeft in Nederland een omvang 6 gigawatt. Dat is in vergelijking met andere landen veel. Met nieuwe projecten voor schonere vormen van waterstof is de CO2-uitstoot in ons land volgens de studie flink te verminderen. Vervanging van grijze waterstof door blauwe en groene waterstof kan een vermindering van 11 megaton opleveren (78% van de industriële doelstelling in Nederland) tegen 2030.

Bron: DNV

Hoge stroomprijs nadelig

De stijgende elektriciteitsprijs helpt volgens DNV echter niet mee. De productiekosten van groene waterstof gaan daardoor omhoog en dus ook de prijs. De investeringen in groene waterstofprojecten komen onder druk te staan, omdat het lastiger is en langer duurt om die investeringen terug te verdienen.

Correcties voor SDE++ subsidieregeling

Uit de analyse van DNV blijkt dat een herontwerp van de SDE++-regeling nodig is om investeringen in opkomende technologieën te ondersteunen. ‘Het Nederlandse waterstoflandschap kan radicaal veranderen door de business case voor groene en blauwe waterstof te verbeteren. Er zijn al projecten aangekondigd voor een totale capaciteit van 7 gigawatt groene waterstof tegen 2030. Er is echter duidelijkheid nodig over het tijdschema en de modaliteiten van de nieuwe mechanismen om investeerders vertrouwen te geven en deze projecten tot een goed einde te brengen.’

Wat is en doet DNV?

DNV is een classificatie-instelling voor de scheepvaart en de offshore-industrie, de leidende adviseur in de olie- en gasindustrie, en een toonaangevende expert voor de energiewaardeketen inclusief duurzame energiebronnen en energiebesparing.

Delen: