Over waterstof 17 februari 2021

Herkomst van waterstof garanderen, hoe?

Webinar Europese norm Garanties van Oorsprong (GO) voor energie

Een Garantie van Oorsprong (GO) stelt eindafnemers in staat te kiezen voor energie uit hernieuwbare bronnen, zoals waterstof uit windenergie.

Op vrijdag 19 maart 2021 is van 10:00 tot 11:30 uur een online workshop genaamd: ‘Europese norm Garanties van Oorsprong (GO) uit hernieuwbare bronnen voor elektriciteit, gas (biomethaan), waterstof en warmte’. Sprekers zijn de voorzitter van de normcommissie namens Vertogas en betrokken partijen partijen Shell, Nouryon en het project CertifHy.

Garanties van Oorsprong

Momenteel is de standaard voor het Garantie van Oorsprong-systeem in ontwikkeling voor energie uit hernieuwbare bronnen. Dit betreft elektriciteit, gasvormige koolwaterstoffen (o.a. biomethaan), waterstof en warmte & koude.

Energielevering en eindafnemers

Een Garantie van Oorsprong heeft als doel om aan eindafnemers het aandeel/hoeveelheid energie te kunnen aantonen in: de energiemix van een energieleverancier de energie die aan consumenten wordt geleverd op grond van contracten die op de markt worden gebracht onder verwijzing naar het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen Op deze manier geeft het systeem de eindafnemers inzicht in de oorsprong van de aan hen geleverde energie en stelt hen daarmee in staat te kiezen voor energie uit hernieuwbare bronnen.

Europese Renewable Energy Directive (REDII)

De Europese lidstaten moeten er voor zorgen dat de oorsprong van energie uit hernieuwbare bronnen kan worden gegarandeerd met de daarvoor vast gestelde criteria in overeenstemming met de Europese Renewable Energy Directive (REDII). Lidstaten of de daartoe aangewezen bevoegde instanties moeten er voor zorgen dat de juiste middelen worden ingezet om te waarborgen dat garanties van oorsprong elektronisch kunnen worden afgegeven, overgedragen en geannuleerd en dat ze nauwkeurig, betrouwbaar en fraudebestendig zijn.

Norm & urgentie

Momenteel wordt de Europese norm CEN EN 16325 “Guarantees of Origin related to energy – Guarantees of Origin for Electricity” gereviseerd waarin de eisen worden opgenomen waaraan moet worden voldaan voor Garanties van Oorsprong. Nederland voert het voorzitterschap en secretariaat van deze werkgroep.

Graag brengen wij u in deze workshop op de hoogte over de ontwikkeling van de standaard en de daaraan gerelateerde projecten zoals CertifHy.

Ik wil mij aanmelden!

Klik hier voor meer informatie over de workshop en inschrijven.

Delen: