Over waterstof 27 september 2021

Handreikingen regelgeving waterstoftankstations

Deze week zijn vijf aanvullende handreikingen gepresenteerd om overheden en initiatiefnemers duidelijkheid te geven over de regelgeving rond waterstoftankstations. De ontwikkeling van tankstations voor waterstof gaan voortvarend, maar over de vergunningseisen en ruimtelijke aspecten heerst nog veel onduidelijkheid.

Waterstof Innovatie en Veiligheidsprogramma

De handreikingen zijn ontwikkeld door de partijen in het Waterstof Innovatie en Veiligheidsprogramma (WVIP). Hierin werken overheden en bedrijven samen.  De hele serie handreikingen staat overzichtelijk op een sitepagina van het H2-Platform.

Eerder publiceerde het WVIP al twee algemene handreikingen over de regelgeving rond waterstoftankstations:

5 handreikingen

Nu komt er een vijftal handreikingen bij, gericht op specifieke aspecten:

  1. Leidraad inpassing waterstoftankstations in bestemmingsplannen
  2. Waterstoftankstations en de Omgevingswet
  3. Vergunningverlening lokale productie waterstof bij waterstoftankstation
  4. Vergunningverlening mobiele opslag bij een waterstoftankstation
  5. Vergunningverlening verplaatsbaar waterstoftankstation

Leidraad inpassing waterstoftankstations bestemmingsplan

De leidraad over de inpassing in bestemmingsplannen is een aanvulling op de hiervoor genoemde publicaties. Deze leidraad wordt opgesteld om kennis en praktijkervaring rondom het inpassen van waterstoftankstations in bestemmingsplannen op een rij te zetten. In veel van de huidige bestemmingsplannen is geen rekening gehouden met een waterstoftankstation en zijn deze niet toegestaan.

Waterstoftankstations en de Omgevingswet

De handreiking Waterstoftankstations en de Omgevingswet gaat in op een aantal aspecten en begrippen in de omgevingswet in relatie tot waterstoftankstations. Het zorgt ervoor dat ambtenaren voorbereid zijn zodra deze wet in werking treedt. Het is zowel bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s als voor initiatiefnemers die waterstoftankstations willen realiseren.

Lokale productie van waterstof bij een waterstoftankstation

De handreiking Vergunningverlening lokale productie waterstof bij waterstoftankstation is opgesteld om de wettelijke eisen voor lokale productie van waterstof op een rij te zetten, zowel nu als straks onder de Omgevingswet. Waterstof kan lokaal geproduceerd worden middels elektrolyse of eventueel met lokale gasreforming. Het is in het veld nu niet geheel duidelijk wat dan wettelijke eisen zijn en wat de basis moet zijn van de vergunningseisen.

Mobiele opslag bij een waterstoftankstation

De handreiking Vergunningverlening mobiele opslag bij een waterstoftankstation is opgesteld om de mogelijkheden voor mobiele opslag voor waterstof op een rij te zetten, zowel nu als straks onder de Omgevingswet. Dit is beperkt tot aspecten milieu en ruimtelijke ordening. Het gaat om mobiele opslag voor waterstof bij een waterstoftankstation; concreet om een zogenaamde tubetrailer of een trailer met composiettanks.

Verplaatsbaar waterstoftankstation

De handreiking Vergunningverlening verplaatsbaar waterstoftankstation is opgesteld om de mogelijkheden voor een verplaatsbaar waterstoftankstation op een rij te zetten, zowel nu als straks onder de Omgevingswet. De informatie is toegespitst op de aspecten milieu en ruimtelijke ordening. Er zijn diverse situaties denkbaar waarin een verplaatsbaar waterstoftankstation een goede oplossing is om waterstof af te leveren; bijvoorbeeld bij korte demo’s of bij een tijdelijke back-up voorziening.

Delen: