Over waterstof 24 augustus 2021

H2Platform workshop: juiste meting hoeveelheid waterstof bij tankstation

Wanneer je tankt bij een openbaar waterstoftankstation moet je kunnen vertrouwen op een nauwkeurige meting van de hoeveelheid getankte waterstof. Hoe is dat geregeld?

In praktijk blijkt dat er nog meerdere aspecten zijn die op uniforme en transparante wijze goed geregeld moeten zijn voor de tankstations/exploitanten. Het H2Platform houdt daarom vrijdag 10 september van 9.30 – 13.30 een online workshop om hier verdere invulling aan te geven.

Nauwkeurige meting getankte waterstof

Een nauwkeurige meting van de hoeveelheid getankte waterstof, dat is waar het af te rekenen bedrag op is gebaseerd. Voor conventionele brandstoffen zijn we gewend: tanken en meteen afrekenen met je pinpas. Om waterstof openbaar aan te kunnen bieden, naast bijvoorbeeld benzine en diesel, is het voor openbare waterstoftankstations wettelijk verplicht om de pompen te laten certificeren door een hiertoe aangewezen instantie. Op die manier weten afnemers van waterstof aan de pomp zeker dat ze de hoeveelheid ontvangen, waarvoor ze hebben betaald.

Kalibratie en certificering tankstations

Om dit mogelijk te maken is certificering van het tankstation noodzakelijk. Voor deze certificering is dan weer een kalibratie van de waterstofpomp noodzakelijk. Hieruit moet blijken of de pomp aan de nauwkeurigheidseisen voldoet. Voor de kalibratie ter plaatse wordt een mobiele kalibratiefaciliteit gebruikt. Deze kalibratiefaciliteit is inmiddels in Nederland beschikbaar door een ontwikkeling van VSL. Naast VSL zijn er in Europa ook andere kalibratiefaciliteiten beschikbaar.

Online workshop, openbare discussie

Uit de praktijk blijkt dat er nog meerdere aspecten zijn waar een behoefte is om die uniform, transparant en naar de toekomst goed te regelen voor de tankstations/exploitanten. Het H2Platform heeft het initiatief genomen om een workshop te faciliteren om hier invulling aan te geven. Het initiatief is middels een inspanningsverplichting en het H2Platform streeft ernaar om daarin objectief en onafhankelijk te zijn. De intentie is dat de input van de workshop leidt tot een gedegen besluitvorming die marktbreed wordt gedragen.

Voor wie? Deze workshop is open voor alle marktpartijen

Registratie: Aanmelden en het stellen van vragen kunt u doen door een e-mail te sturen aan: Francoise van den Brink.

Voordat de daadwerkelijke workshop plaatsvindt zal er juridisch overleg zijn om te bepalen binnen welk kader de gezamenlijke benadering van dit onderwerp en/of de gezamenlijke inkoop van de dienst moet plaatsvinden (compliance).

Delen: