Over waterstof 26 oktober 2021

H2-Platform steunt pleidooi elektrificatie

Het H2-Platform steunt samen met een reeks partners uit de industrie en NGO’s het pleidooi om een forse impuls te geven aan elektrificatie, inclusief de productie van groene waterstof via elektrolyse.

Volgens deze Power-to-Industry-coalitie, die zich nadrukkelijk richt tot de formerende partijen, is elektrificatie inclusief waterstof-elektrolyse essentieel in de verduurzaming van de industrie. Om dit te laten slagen moet de overheid onder andere investeren in de infrastructuur en subsidies beschikbaar stellen. Dan kan de industrie de enorme potentie van elektrificatie waarmaken.

Van groene stroom naar groene waterstof?

Om het potentieel van elektriciteit te kunnen realiseren mag het nieuwe kabinet dit dossier niet langer negeren. De coalitie vraagt op de volgende punten daadkrachtig beleid.

  • Schep de juiste voorwaarden voor industriële bedrijven om te kunnen elektrificeren, onder meer door betere subsidieregelingen en er zo voor te zorgen dat het gebruik van elektriciteit aantrekkelijker wordt.
  • Meer hernieuwbare energie. Voor elektrificatie is meer groene stroom nodig. Alleen al voor de industrie moet er in 2030 minstens 45 TWh bijkomen, bijna het dubbele van de doelstelling voor wind op zee uit het Klimaatakkoord. De organisaties roepen de overheid op zo snel mogelijk extra productie uit zon en wind mogelijk te maken.
  • Realiseer tijdig infrastructuur. Om elektrificatie mogelijk te maken moet het elektriciteitsnet worden verzwaard. Dit is een grote opgave waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. De doorlooptijden, die gemiddeld acht jaar zijn, zijn nog steeds veel te lang. De overheid moet daarom werken aan het versnellen van de trajecten.

Routekaart elektrificatie

De oproep volgt op de presentatie van de Routekaart Elektrificatie van de topsector Energie. Deze routekaart werd 15 oktober 2021 aan het ministerie van EZK aangeboden. Deze stelt een behoefte van elektriciteit voor directe elektrificatie én voor groene waterstof van 80 tot 130 TWh in 2030 (de totale elektriciteitsvraag momenteel is 115 TWh).

De Power-to-Industry-coalitie bestaat onder andere uit: Air Liquide, BP, Dow, Eneco, Energie Nederland, ENGIE, Holland Solar, LyondellBasell, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Shell, Vattenfal en Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Daarnaast is de oproep ondertekend door: FME, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), H2Platform, Sabic, Tata Steel, Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP) en Yara. Zie het pleidooi op: :  https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2021/10/P2I-oproep-publiek-Elektrificatie_def.pdf

Delen: