Over waterstof 13 april 2021

H2 Platform stelt politiek concrete maatregelen voor

Bijna alle partijen hebben het belang van waterstof voor de verduurzaming van onze energievoorziening in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Na de verkiezingen komt het erop aan dat de positieve woorden worden omgezet in concrete afspraken in een regeerakkoord. Het H2Platform doet partijen daarvoor een tiental suggesties.

Steun productie van duurzame waterstof

De SDE++-subsidieregeling heeft afgelopen najaar voor het eerst een subsidie voor waterstofproductie geboden.  De conclusie vanuit onze sector is dat de SDE++ onvoldoende werkt om de Klimaatakkoord ambities te helpen realiseren. Daarom het volgende voorstel. We pleiten voor:

  1. Een tijdelijke opstart subsidieregeling voor groene elektrolyse-waterstof­pro­jecten voor 5 jaar ter grootte van € 500 miljoen per jaar.
  2. Een (aanvullende) SDE++ subsidie voor blauwe waterstof die ook de meerkosten van de fuel-switch bij de eindgebruikers dekt.

Stimulering gebruik duurzame waterstof

De toepassing van waterstof vereist een aanvullende stimulans, want met de voor 2030 verwachte prijzen en belastingen is er nog steeds een behoorlijke prijskloof. Dit kan via:

  • De invoering voor een bijmengplicht in het gasnet voor bepaalde sectoren.
  • Subsidies bij gebruik van groene en blauwe waterstof (Contract for Difference).
  • Stimulering (fiscaal, subsidies) van de productie en aankoop van waterstofvoertuigen en uitrol van waterstof-tankstations.

CO2-prijs en belastingen

Uiteindelijk zal de (Europese) CO2-prijs een verschuiving naar duurzame energie – inclusief waterstof – moeten stimuleren.Daarnaast werkt nu de Energiebelasting verstorend. Wij bepleiten:

  • Een Europese inzet voor een hogere CO2-prijs (ETS)
  • Een vrijstelling van de Energiebelasting voor waterstof.

Ondersteuning import van duurzame waterstof

Ook in de toekomst zal Europa waarschijnlijk veel energie blijven importeren.

  • We pleiten voor regelgeving ter certificering van ook geïmporteerde groene en blauwe waterstof waardoor deze ook kan profiteren van de bovengenoemde stimuleringsmaatregelen.

Infrastructuur

Zoals de commissie onder leiding van Laura van Geest stelt is investeren in waterstof infrastructuur van groot belang voor de energietransitie.

  • Overheidsondersteuning is noodzakelijk om een waterstof-infrastructuur te realiseren.
  • Vergelijkbaar met andere energiedragers moet de publieke verantwoordelijkheid voor de waterstof-infrastructuur wettelijk worden geregeld.

Klik hier voor de brief aan de kamer: Belangrijkste beleidskeuzes voor waterstof de komende jaren

Alex Kaat is beschikbaar voor een verdere toelichting.

Delen: