Waterstof als systeemdrager 05 juni 2018

H2 Platform feliciteert en onderschrijft de Waterstof Coalitie

Het H2 Platform feliciteert de Waterstof Coalitie met het manifest ‘Waterstof Essentiële Bouwsteen Energietransitie’. Joris Thijssen, directeur Greenpeace, nam het initiatief voor deze groeiende coalitie (van nu 23 organisaties) en overhandigde het manifest op vrijdag 1 juni aan Minister Wiebes, tijdens het drukbezochte symposium ‘Nederland Waterstofland’ in de Malietoren van VNO NCW in Den Haag.

Het H2 Platform onderschrijft van harte de in het manifest neergelegde analyse en voorstellen, als inzet voor het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. De voorstellen, om de kostprijs van groene waterstof – via elektrolyse op basis van hernieuwbare elektriciteit en met behulp van tendering – in de periode tot 2030 te doen dalen naar 40% van de huidige kostprijs zijn sterk en volledig in lijn met het ‘5 Punten Plan Waterstof’ van het H2 Platform. Dit is wat de markt en de industrie nodig hebben om waterstof te laten aanslaan.

Ondertussen moeten we de markt op een pragmatische manier ontwikkelen – waarbij gebruikers vrij kunnen kiezen voor initieel goedkopere grijze, blauwe of groene waterstof, afhankelijk van bedrijfseconomische of principiële overwegingen – zodat de groene waterstof sneller geplaatst kan worden in een groeiende markt. Nu starten met investeren in waterstof – grijs, blauw en groen – als het eindbeeld maar duurzaam is!

Delen: