Over waterstof 20 juni 2021

H2 event: Waterstofinnovaties en de Europese en nationale ondersteuning

Op vrijdagmiddag 2 juli organiseert het H2Platform een online event over de ontwikkeling van Waterstofinnovaties en de Europese en nationale steunkaders daarvoor. Nationale en internationale high-level sprekers zullen de ontwikkelingen toelichten en uw vragen beantwoorden. Tevens komen enkele innovatieve bedrijven aan het woord. Aanmelden vereist.

 • Vrijdagmiddag 2 juli 2021
 • 13.30-16.00 uur
 • Online event, na aanmelding

Omschrijving event

Op dit moment is de businesscase voor duurzaam geproduceerde waterstof als alternatief voor conventionele energie nog mager; steunregimes ontbreken of werken onvoldoende. Door gebrek aan een goede certificering wordt duurzaam geproduceerde waterstof nog niet als zodanig erkend.

We spreken het eerste uur met vier mensen over de uitdagingen en hoe deze Europees en nationaal worden opgepakt en aangegaan.

na de pauze komen in het tweede uur drie innovatieve bedrijven aan het woord die laten zien hoe ze op dit moment al aan de ontwikkeling en toepassing van duurzame waterstof werken.

 • Moderator: Sabine Uitslag, oud Tweede Kamerlid voor het CDA
 • Voertaal: twee sprekers Engels, rest Nederlands

Ontwikkelingen in het Europese en nationale beleid (13.30 – 14.45)

 • Sarah Nelen, Deputy Head of Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans at European Commission
 • Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General Hydrogen Europe
 • Jorg Gigler, Voorzitter van de Cross-sectorale Werkgroep Waterstof (Klimaatakkoord).
 • Roelf Tiktak, Directeur Vertogas BV

Waterstofinnovaties in de praktijk (15.00 – 16.00)

 • Jos Boere, Directeur HySolar
 • Hendrik van der Ploeg, Directeur GETEC PARK.EMMEN
 • Andre Banken. Manager business development van 2G

Sprekers:

Ms. Sarah Nelen, Deputy Head of Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans at European Commission Will give an update on the European Green Deal and the role, options and opportunities for hydrogen in Europe.

Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General Hydrogen Europe
Will reflect on the policy developments in Europe regarding hydrogen and will state what is necessary to offer companies to develop and use sustainably produced hydrogen as an alternative for fossil fuels.

Jörg Gigler, Directeur, TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie en voorzitter van de Cross-sectorale Werkgroep Waterstof (CSWW) van het Nationaal Waterstof Programma (NWP)
Zal een update geven over de recente ontwikkelingen rond de Cross-sectorale Werkgroep Waterstof en het werkplan voor het Nationaal Waterstofprogramma. De Werkgroep is ingesteld vanuit het uitvoeringsberaad van het Klimaatakkoord. Die richt zich op de hele waardeketen van waterstof, zoals de benodigde activiteiten, investeringen, het coördinatievraagstuk, de samenhang tussen allerlei activiteiten en monitoring.

Roelf Tiktak, Directeur Vertogas BV
Voor waterstof is het cruciaal dat de duurzaamheid aangetoond kan worden, om te tellen als CO2-vrije energievorm zoals in bijvoorbeeld de mobiliteit en als grond voor subsidies. Dit is nu nog maar beperkt het geval. Vertogas werkt aan certificering en legt uit wat de verwachtingen op dit punt kunnen zijn voor groene en blauwe waterstof, zowel hier geproduceerd als geïmporteerd.

Hendrik van der Ploeg, Directeur GETEC PARK.EMMEN
GETEC PARK.EMMEN is bezig het industriepark Emmen te vergroenen door de productie-installaties, de gasturbines en gekoppelde stoomketels in het 4de kwartaal 2021 gereed te hebben voor de toepassing van waterstof als brandstof, naast of in combinatie met aardgas.

Jos Boere, HySolar
Zal ingaan op de ontwikkeling van een lokale- en regionale waterstofketen, van afname in de mobiliteit tot productie van groene waterstof met zonnestroom. Onderzoek en innovatie rond zowel de productie van waterstof, de directe lijn (zonnepark met elektrolyser), de toepassing van mobiele werktuigen op waterstof en diesel (dual-fuel) en het creëren van een businessmodel.

Andre Banken. Manager business development van 2G
2G ontwikkelt een nieuw concept voor de gebouwde omgeving om op een betaalbare manier van het aardgas af te gaan zonder congestie op het elektriciteitsnet te veroorzaken.

Aanmelden:

  Tags:  

  Delen: