Industrie 13 april 2022

Grootste waterstofhub van Europa

Iemand moet het doen. North Sea Port gaat het doen! De grootste waterstofhub worden van Europa: de haven waar waterstofproductie, -opslag en -transport ruim baan krijgt.

North Sea Port bij Terneuzen is al bezig om de grootste waterstofhub van de Benelux te worden. Nu reikt de ambitie verder. Heel Europa wordt als achterland gezien. Om de eenvoudige reden dat de haven goed bereikbaar is voor zeeschepen en de infrastructuur voor waterstofopslag en waterstoftransport handen en voeten begint te krijgen.

Waterstofstrategie

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “North Sea Port zet met haar waterstofstrategie hiervoor de bakens uit, als belangrijke uitwerking van het strategisch plan ‘Connect 2025’ voor wat energie en klimaat betreft. Zo groeit North Sea Port uit van de grootste waterstofhub van de Benelux naar een waterstofhub op Europese schaal”.

Haventerrein in Nederland en België

North Sea Port is een West-Europese haven die zich uitstrekt over meer dan 60 kilometer, 9.100 hectare en twee landen: België en Nederland. Door de ligging aan de Noordzee is de haven rechtstreeks bereikbaar voor zeeschepen, wat globale handel ten goede komt.

Stijgende vraag naar groene waterstof

De komende jaren zal de vraag naar duurzame waterstof als grondstof en brandstof in sectoren als staal, chemie, aluminium, kunstmest, raffinage, voeding, bouwmaterialen en transport toenemen. North Sea Port beschikt over een aantal sterke troeven voor deze energietransitie.

North Sea Port

Waterstoffabrieken en windparken

North Sea Port verwacht veel van de energie voor het maken van groene waterstof te halen van zonneparken en windparken. De bouw daarvan is in volle gang. Door de aanwezigheid en verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnetwerk (380 kV) in Borssele en Gent kunnen toekomstige waterstoffabrieken bovendien grote hoeveelheden stroom afnemen. De beschikbaarheid van infrastructuur voor opslag, transport via pijpleidingen en schip, en opslag van CO2 in lege gasvelden op zee of in tanks (Carbon Capture and Storage (CCS)) zal verder toenemen.

Gezamenlijk handelsplatform 

De ontwikkelingen gaan snel, zeker ook op het vlak van samenwerking. Daarvoor is het handelsplatform HyXchange opgericht. Het is een initiatief van Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam, Port of Amsterdam, Groningen Seaports en North Sea Port. Gasunie en de Nederlandse havens willen evenzeer een cruciale rol in de waterstofeconomie gaan spelen.

Minister Rob Jetten minister Klimaat & Energie, en Daan Schalck, CEO North Sea Port.

Waterstof van duurzame energie

HyXchange spant zich in voor certificering van de groene waterstof, als bewijs dat die echt is gemaakt met duurzame energie. De certificaten zijn ‘Garanties van Oorsprong’. Vertogas B.V., het bedrijf dat nu al de certificering van Garanties van Oorsprong voor groen gas verzorgt, is aangewezen door minister van Klimaat & Energie Rob Jetten om ook voor waterstof de Garanties van Oorsprong te ontwikkelen. 

Delen: