Waterstof als systeemdrager 04 juli 2019

Grootste groene waterstofinstallatie van Nederland

Veendam heeft de eerste grotere waterstoffabriek van Nederland, die gebruik maakt van zonnestroom. Het is een belangrijke stap in de missie van Groningen om zich te ontwikkelen tot waterstofprovincie van Nederland.

Duurzame energie van het elektriciteitsnet en 5.000 zonnepanelen op het terrein leveren groene stroom aan de installatie, die één megawatt aan duurzame stroom kan omzetten in waterstof. De HyStock is de eerste installatie die het duurzame elektrolyseproces op grote schaal kan toepassen volgens de Gasunie, die nauw betrokken is bij het project.

Dubai aan de waterstof

Nieuwe rol voor Groningen

De onvoorspelbaarheid van de hoeveelheid zon en wind wordt gezien als een groot obstakel in de overgang naar duurzame energie. Een nieuwe waterstofindustrie in Groningen kan een belangrijke rol spelen bij de oplossing door een te veel aan zonne- en windstroom te bufferen in de vorm van waterstof. De komende tien jaar wordt er in Groningen 2,8 miljard euro in waterstof geïnvesteerd. Een nieuwe waterstofindustrie in Groningen kan de grote hoeveelheden energie leveren, die bij het afsluiten van het olie en gastijdperk wegvallen. Tevens kunnen de 15.000 banen in de Groningse gasindustrie behouden blijven.

Genoeg opslag mogelijkheden

De HyStock-installatie in Groningen wordt beheerd door EnergyStock. In lege zoutcavernes op het terrein van EnergyStock kan waterstof opgeslagen worden. “Als we alle zoutcavernes op het terrein zouden vullen met waterstof, dan is dat genoeg om alle huizen in Nederland meerdere weken te verwarmen.”, aldus EnergyStock directeur Henk Abbing.

Essentiële bouwstenen

Han Fennema, CEO van Gasunie: “Waterstof is een essentiële bouwsteen van de toekomstige energievoorziening. “De waterstofinstallatie HyStock is de eerste concrete stap om met de hele keten, van productie tot gebruik, gezamenlijk de schouders te zetten onder de noodzakelijke verdere opschaling van duurzame waterstof. Richting 2030 kunnen wij een deel van onze bestaande infrastructuur geschikt maken voor het transport en de opslag van waterstof.”

Volgens Gasunie vormt de installatie ‘de start van een toekomstige waterstofketen, waarin groene energie wordt geconverteerd, opgeslagen en getransporteerd naar afnemers’.

Delen: