Industrie 17 september 2021

Grootse stap Tata Steel naar waterstof

Tata Steel kiest in samenwerking met overheden en netbeheerders voor een route naar een schone productie van staal, voor een groot deel gemaakt met waterstof.

Daarmee slaat het bedrijf in IJmuiden de fase van eerst (post-combustion) CCS over. Met de inzet van waterstof kan de CO2-uitstoot fors verlaagd worden en wordt ook de uitstoot van schadelijke verontreinigingen naar de omgeving veel minder.

Verduurzaming energievraag Noordzeekanaalgebied

De Rijksoverheid, provincie, gemeenten, netbeheerders en de marktpartijen Vattenfall en Tata Steel hebben afspraken gemaakt over de verduurzaming van de energievraag in het hele Noordzeekanaalgebied, met Tata Steel als veruit de grootste industrie in het gebied.

In 2050 CO2-uitstoot naar bijna niets

Op dit moment is de CO2-uitstoot in het Noordzeekanaalgebied fors met ongeveer 18,3 Megaton. De partijen pakken handschoen op om de CO₂-emissie in 2030 met bijna de helft en in 2050 naar bijna niets te hebben teruggebracht. De uitstoot van fijnstof en stikstof (NOx) zal tot 2035 met 35% dalen.

Waar komt de waterstof vandaan?

Van de verwachte energievraag in de regio van 30 TWh, zal volgens het plan voor de regio een kwart – bijna 8 TWh – in 2030 via waterstof kunnen worden ingevuld. Hiervan kan in 2030 mogelijk al 30% groene waterstof gemaakt uit zon en wind kunnen zijn. De rest is dan blauwe waterstof, gemaakt uit gas met afvang en opslag van de vrijkomende CO2. Ook import is een optie. De exacte plannen voor waterstofproductie worden de komende tijd verder vormgegeven en ingevuld.

H2-Platform juicht plannen toe

Het H2-Platform juicht de plannen voor de omslag naar staal geproduceerd uit waterstof van harte toe. Het is een mooie stap voor het klimaat en de omwonenden. Bekijk hier het volledige plan voor het Noordzeekanaalgebied.

Hoe werkt waterstof bij staalproductie?

Om ijzer te maken worden in traditionele hoogovens ijzererts en gezuiverd steenkool (cokes) gemengd en sterk verhit. Tijdens een chemische reactie reageert koolstof met het zuurstof dat in de ijzererts zit. Zo ontstaat er vloeibaar ijzer. Bij dit proces komt veel CO2 vrij. Door de cokes te vervangen voor waterstof ontstaat een chemische reactie waarbij nauwelijks CO2 vrijkomt. Waterstof reageert in dit geval met de zuurstof in het ijzererts en vormt water die als stoom uit de hoogoven ontsnapt. Een hoogoven wordt dus niet warm gehouden met brandend waterstof. De chemische reactie zorgt voor voldoende hitte om ijzererts vloeibaar te maken. Net zoals dat gebeurt bij gebruik van cokes.

Meer staalproducenten over op waterstof

In Europa zijn meer staalproducenten bezig met de inzet van waterstof. Het Duitse Thyssenkrupp wil in 2030 dertig procent minder CO2 uitstoten dankzij de inzet van waterstof. In 2050 wil het bedrijf compleet klimaatneutraal zijn. De Zweedse staalfabrikant SSAB maakt sinds kort op heel kleine schaal staal met waterstof in een pilotfabriek. Dat staal wordt geleverd aan klant Volvo Group.

Delen: