Waterstof als systeemdrager 04 oktober 2017

Waarom groene waterstofeconomie belangrijk is voor Zuid-Holland?

In navolging van Groningen gaan nu ook in Zuid-Holland stemmen op voor het promoten en ontwikkelen van een ‘groene’ waterstofeconomie. Sterker nog, bedrijfsleven en overheid sturen aan op samenwerking met Noord-Nederland.

Een groene waterstofeconomie is belangrijk. Dat stelden leden van de Energy Innovation Board Zuid-Holland vast aan het slot van een meeting over kansen met waterstof. De focus is hierbij gericht op het op grote, industriële schaal splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit afkomstig uit met name windmolenparken op zee. Vooral op momenten dat die elektriciteit niet wordt afgenomen.

Groene waterstof én ammoniak

Deze duurzame, ‘groene’ waterstof kan worden gebruikt als grondstof voor de chemische industrie, als energiedrager voor voertuigen, of alternatief voor aardgas om gebouwen mee te verwarmen. Maar met de energie van de windmolenparken is ook ‘groene’ ammoniak te maken die is te gebruiken als grondstof voor kunstmest of voor het maken van mierenzuur als brandstof voor auto’s.

Tijdens de board-vergadering zijn daarop anticiperend kansrijke projecten in de Rotterdamse haven en het nabijgelegen ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee geïdentificeerd die perfect passen in de groene waterstofeconomie. Het gaat daarbij onder meer om de grootschalige productie van groene waterstof alsook om de ontwikkeling van een regionaal fieldlab ten behoeve van elektrificatie van de chemische industrie in de haven.

Samenwerking voor groene waterstofeconomie

Samenwerking is essentieel is, zowel binnen Zuid-Holland als met Noord-Nederland. Dat zal vorm krijgen in een ‘Roadmap Groene Waterstofeconomie’ waarbij ook wordt gekeken naar het afstemmen van aanbod van en vraag naar groene waterstof. Daarvoor moet er een convenant komen. De ondertekening daarvan staat gepland voor december 2017. De voorbereidingen zijn in volle gang. Overheid en bedrijfsleven zijn daarbij betrokken.

Lees ook: Gasunie start productie groene waterstof

Pleidooi versnelling van energietransitie

Han Weber, gedeputeerde van de provincie en voorzitter van de Energy Innovation Board: “Fijn dat zowel industrie als gemeente Goeree-Overflakkee zélf concrete projecten aandragen voor de versnelling van de energietransitie. Aan ons de uitdaging om bewoners van Zuid-Holland naast bijvoorbeeld elektrische auto’s ook de voordelen van waterstof te vertellen.” Wethouder Brandligt van de gemeente Delft vult aan: “Wethouders kunnen via partijlijnen kamerleden en de nieuwe bewindspersonen aanspreken op de kansen rond de groene waterstofeconomie. En wij moeten aan de ‘Warmtetafel’ de kansen inbrengen zodat waterstof een rol speelt bij het ‘gasloos maken’ van de gebouwde omgeving.”

Delen: