Internationale ontwikkelingen 08 november 2022

Groene waterstof uit Oman voor Nederland

Intentieverklaring ondertekend tijdens klimaattop COP27 in Egypte

Met zonne-energie waterstof maken lukt erg goed in de woestijn. Nederland heeft daarvoor een deal gesloten met Oman.

Premier Rutte heeft op de klimaattop in Egypte (COP27) namens het kabinet een intentieverklaring met Oman getekend over samenwerking op het gebied van waterstof. Deze samenwerking gaat bijdragen aan de energietransitie in Oman en aan het opzetten van import- en exportfaciliteiten voor groene waterstof.

Klimaatstrategie met groene waterstof

Nederland heeft de overeenkomst gesloten in lijn met de recent gepresenteerde Internationale Klimaatstrategie. Daarin is het versnellen van de energietransitie buiten de landsgrenzen opgenomen. En de strategie beoogt kansen te scheppen om een deel van deze groene waterstof in de toekomst in te zetten voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie en transportsector. Het kabinet ziet de ontwikkeling van een waterstofmarkt als onmisbaar onderdeel van de energietransitie.

Import groene waterstof

“Ik ben dan ook heel blij met deze stap”, reageert minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. “Nederland kan op termijn groene waterstof gaan importeren uit Oman om hier aan de toenemende vraag te voldoen.”

Water, energie en voedsel

Nederland werkt al met Oman samen op het gebied van water, energie en voedsel. De intentieverklaring is een concreet startpunt voor de samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en de Haven van Sohar. Via deze havens kan Nederland groene waterstof gaan importeren uit Oman. Vanwege haar ligging is de haven van Sohar uitstekend gepositioneerd om een regionale hub op het gebied van groene waterstof te worden.

Delen: