Gebouwde omgeving 16 november 2017

Waterstof in bijrol voor energie 900 huishoudens

De groene energietransitie staat voor de deur. Om te beginnen in Nieuwegein. Zon en regenwater moeten daar straks voor verwarming, stroom en mobiliteit bij 900 huishoudens, met waterstof als energiedrager.

Zon en regen

Allied Waters en gemeente Nieuwegein hebben een plan voor een uniek energiesysteem van zonnewarmte en regenwater. 900 woningen met zonnecellen en regenwateropvang, en een zonnepark van 8,6 megawattpiek (MWp) met regenwateropvang, die samen 10 miljoen kilowattuur (kWh) elektriciteit en 60.000 kubieke meter regenwater per jaar produceren. Dat is voldoende om te voldoen aan de gehele vraag naar energie van de huishoudens in deze woningen voor zowel verwarming en elektriciteit als mobiliteit.

Het project wordt uit de doeken gedaan in het boek ‘Solar Power to the People’. dat onlangs gepresenteerd door TU Delft hoogleraar Future Energy Systems Ad van Wijk, samen met mede-auteurs Els van der Roest van KWR en Jos Boere (Allied Waters). In het project worden voor het eerst zonne-energie en regen voor de productie van elektriciteit, warmte, waterstof en demiwater gebracht naar mensen in een nieuwbouwwijk.

‘Natuur en techniek hand in hand’

“In wezen”, stelde Van Wijk bij de presentatie, “geldt voor de watervoorziening hetzelfde verhaal. Als we natuur en techniek hand in hand laten samenwerken is het mogelijk om op heel veel plaatsen op aarde voldoende water beschikbaar te maken.” Solar Power to the People geeft niet alleen een doordachte visie op de energievraagstukken, maar staat ook voor ‘Doen!’ In zijn visie levert het ‘Solar Power’ project:

  • Efficiënte opslag van duurzame energie in de vorm van warmte en waterstof
  • Regenwater als lokale bron voor een deel van de watervoorziening
  • Elektrische waterstofauto’s, die ‘rijden op zon en regen’

Volgens de schrijvers van ‘Solar Power to the People’ is het project in Nieuwegein een voorbeeld voor de aanpak van vervuiling en CO2-emissie. ‘Een lokaal antwoord op een wereldwijd vraagstuk’, zo wordt gesteld.

Gereed in 2025

De wijk Rijnhuizen, want daar gaat het om, moet in 2025 klaar zijn. De stroom van het zonnepark en de zonnepanelen op de daken kan tevens worden gebruikt om batterijen van elektrische auto’s op te laden. En deels is die elektriciteit te gebruiken om gedemineraliseerd regenwater om te zetten in waterstof. Die kan worden gebruikt voor voertuigen met brandstofcellen. Verder komt er bij het zonnepark een warmtepomp, waarmee in de zomer de warmte in de grond opgeslagen kan worden door het grondwater te verwarmen. In de winter kunnen woningen daarmee verwarmd worden.

Delen: