Over waterstof 24 oktober 2022

Gezocht: Directeur Waterstof Nederland

Een consortium van bedrijven heeft het initiatief genomen tot het oprichten van één krachtige branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector, onder de werktitel ‘Waterstof Nederland’. Het H2Platform zal in 2023 overgaan in deze nieuwe brancheorganisatie. Voor deze organisatie wordt nu een directeur gezocht. De directeur zal de nieuwe organisatie vormgeven, het bureau gaan leiden (6-8 fte) en als boegbeeld fungeren.

Zie bijlage voor het volledige profiel en verdere procedure. Hieronder leest u een samenvatting.

Krachtige branchevereniging

Waterstof speelt een onmisbare rol in de transitie naar een CO₂-neutrale maatschappij. Nederland is de op één na grootste producent van waterstof in Europa. Met het Nederlandse bedrijfsleven, de bestaande infrastructuur en expertise beschikken we over een uitstekende uitgangspositie om een leidende rol te vervullen in de transitie naar op groene waterstof gebaseerde waardeketen.

Het grotere, wijdere belang van waterstof – door de hele keten – voor het macro-economisch perspectief van Nederland staat voorop. Bij deze leidende positie en ambitieuze doelstellingen past een vooruitstrevende nieuwe branchevereniging die als betrouwbare gesprekspartner het voortouw neemt richting overheid, private partners en maatschappij. Daarom heeft een consortium van bedrijven (in willekeurige volgorde: HyCC, Shell, Air Products, Air Liquide, bp, Yara, Engie, Vattenfall, Eneco, RWE, Ørsted en Tata Steel Europe) het initiatief genomen tot het oprichten van één krachtige branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector, onder de werktitel ‘Waterstof Nederland’.

Lobby en beïnvloeden

Waterstof Nederland wordt namens de sector dé gesprekspartner van ministeries en andere organisaties over waterstof in al haar facetten. Deze nieuwe vereniging gaat zich vooral richten op lobby en beïnvloeding van beleid, kennisuitwisseling en kansenbenutting, kennisinfrastructuur voor het waterstofecosysteem, aansluiting bij het Europese belangenbehartigende speelveld en het maken van afspraken via convenanten) over (bijvoorbeeld) veiligheid in diverse sectoren. De leden van de vereniging Waterstof Nederland zullen, via specifieke inhoudelijke onderwerpen in op te richten Werkgroepen, actief betrokken worden bij het ontwikkelen van standpunten.

Functie Directeur Waterstof Nederland

Per 1 januari 2023 wordt een Directeur gezocht die de nieuwe branchevereniging en het daarbinnen functionerende bureau gaat leiden. De Directeur stuurt het bureau van Waterstof Nederland aan, bestaande uit een beoogd team van aanvankelijk 4 (2023) en uiteindelijk (vanaf 2024) 6-8 FTE. Binnen dit team zullen beleidsmedewerkers, ondersteunende staf en medewerkers public affairs & communicatie werkzaam zijn. De Directeur rapporteert over het functioneren van de organisatie aan Het Bestuur en aan de leden en opereert in lijn met de door Het Bestuur en ALV vastgestelde kaders. De Directeur stuurt zowel inhoudelijk als organisatorisch aan.

Persoonlijk profiel

De ideale kandidaat is een energieke en empathische verbinder met een brede maatschappelijke belangstelling, die de politiek volgt, de lijnen uitzet en betrokken is bij de energietransitie. Levert een bijdrage aan een schonere wereld, is breed geïnteresseerd en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor complexe bestuurlijke processen. Is laagdrempelig, benaderbaar, positief beïnvloedend en draagt verantwoordelijkheid. Gewend om zijn/haar netwerk in te zetten, kennis te delen, ontmoetingen te laten plaatsvinden. Is ook iemand die graag in het openbaar spreekt over waterstof (congres / symposium / talkshow etc).

Selectie

U kunt u sollicitatie vóór 7 november 2022 richten aan Jacqueline Vaessen (Kwartiermaker Waterstof Nederland), via jacqueline.vaessen@h2-platform.nl of meer informatie opvragen via haar mobiele nummer 06-23095772.

Delen: