Mobiliteit 18 januari 2018

Gewoon in Nederland, de grootste waterstoffabriek van Europa

AkzoNobel en Gasunie willen op Chemie Park Delfzijl de grootste waterstoffabriek van Europa realiseren. De installatie moet met behulp van een 20 megawatt waterelektrolyse-unit duurzaam geproduceerde elektriciteit omzetten in waterstof. Dit noemen we ook wel ‘power to gas’: water wordt met behulp van stroom gesplitst in waterstof en zuurstof.

Jaarproductie van drie kiloton

De groen geproduceerde waterstof vindt zijn weg weer naar voertuigen met een brandstofcel waarin zuurstof en waterstof beheerst met elkaar reageren met elektriciteit als resultaat. AkzoNobel en Gasunie mikken op een jaarproductie van drie kiloton, gelijk aan 30 miljoen kubieke meter groene waterstof en genoeg om ongeveer driehonderd waterstofbussen een jaar lang te laten rondrijden.

Duurzaam produceren

Waterstof op een duurzame produceren is essentieel voor het succes van de energiedrager in de toekomst. Een grote meerderheid van de ruim 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie per jaar gebruikt wordt nu nog gemaakt met behulp van aardgas, een fossiele brandstof. Dat moet veranderen. Waterstof op een duurzame manier produceren heeft positieve invloed op de CO2-uitstoot, want die gaat volgens AkzoNobel en Gasunie met 7 miljoen ton omlaag.

Akzonobel

Vergt visie, actie en concrete samenwerking

“Het realiseren van de doelstellingen voor CO2-reductie en de bijbehorende omschakeling in het energiesysteem is een grote uitdaging en vergt behalve visie nu al actie en concrete samenwerking”, aldus vertelt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie. “We zien ‘power to gas’ als een veelbelovende, maar ook noodzakelijke technologie om in 2050 een volledig duurzame energiemix te realiseren.”

CO2-doelstellingen

Het huidige kabinet geeft als doelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te laten dalen ten opzichte van de uitstoot van 1990. “Als we in 2030 in voldoende mate over waterstof willen beschikken, moeten we nu al stappen zetten”, zegt Vermeulen. “Alleen met een vergaande verandering van de industriële activiteiten kan Nederland de internationale klimaatdoelstellingen halen”, stelt Marcel Galjee, directeur Energie van de chemietak van AkzoNobel.

Delen: