Waterstof als systeemdrager 20 april 2017

Gasunie start productie groene waterstof

Gasunie wil bij de Aardgasbuffer Zuidwending vlakbij Veendam elektriciteit van zo’n 5000 zonnepanelen omzetten in groene waterstof. Het gaat om een proef-project van de dochterondernemingen EnergyStock (de exploitant van de aardgasbuffer) en NewEnergy (duurzame energietechnologie), waarbij op relatief grote schaal de techniek power-to-gas wordt toegepast. De plaatsing van de zonnepanelen begint september 2017.

Het is voor het eerst dat Nederland een installatie krijgt waarbij ervaring wordt opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. Grootschalige productie van groene waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2050 te halen. “In Nederland wordt dit zogenoemde principe van power-to-gas nauwelijks toegepast. We denken dat de aardgasbuffer hierin op termijn een belangrijk rol kan spelen en kan doorgroeien naar een energiehub”, aldus directeur Henk Abbing van EnergyStock. Bij Zuidwending zijn in de toekomst ondergrondse zoutcavernes, waar nu aardgas wordt opgeslagen, ook te gebruiken voor de opslag van de waterstof.

Van groene stroom naar groene waterstof

Op aarden wallen en parkeervoorzieningen rondom de installatie worden meer dan 10.000 zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijk vermogen van 2,4 MW. Hiervan is 1,4 MW bestemd voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening van de installatie. 1 MW zal worden gebruikt om ervaring op te doen met de omzetting van groene stroom in groene waterstof. Daarvoor zullen op de installatie drie zeecontainers worden geplaatst. Eén container bevat een elektrolyser waarmee water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. De tweede bevat de benodigde elektronica en de derde een kleine compressor die vervolgens een van de opslagcilinders vult met waterstof. Met deze zogenoemde tubetrailers kan het waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie.

Waterstof produceren met zonnepanelen past prima in de overige plannen bij Zuidwending

Waterstof produceren met zonnepanelen past prima in de overige plannen bij Zuidwending. Bij Meeden ligt een verdeelstation van TenneT, een knooppunt in de elektriciteitsvoorziening. Hierlangs kan op termijn duurzame elektriciteit worden aangevoerd, bijvoorbeeld van de windparken boven de Waddeneilanden, een tijdelijk overschot aan windenergie via de Cobra-kabel vanuit Denemarken en overtollige windenergie vanuit de Duitse wind- en zonneparken.

Opslag waterstof in zoutcavernes

Ook is er gasinfrastructuur in de omgeving waarlangs waterstof – al of niet gemengd met aardgas – kan worden afgevoerd. Ten slotte heeft EnergyStock vergunningen voor opslag van gas in sigaarvormige zoutcavernes onder Zuidwending. Onderdeel van de pilotfase is om te onderzoeken of waterstof hierin kostenefficiënt kan worden opgeslagen.

Groene waterstof vooral voor mobiliteit

Gasunie ziet mobiliteit als belangrijkste afzetmarkt voor groene waterstof. Auto’s, bussen en treinen kunnen gaan rijden op waterstof. Ook kan waterstof in beperkte mate worden bijgemengd in het gasnet. Samen met betere isolatie van woningen, inzet van groen gas en meer gebruik van duurzame elektriciteit kan dat er voor zorgen dat een groot deel van het gebruik van aardgas kan verduurzamen. Ook kan met behulp van waterstof weer duurzame elektriciteit worden gemaakt op momenten van schaarste. Ten slotte is waterstof een grondstof voor de industrie. De inzet van groene waterstof kan industriële processen verduurzamen.

Abbing van EnergyStock stelt tot slot dat er nog geen betaalbare accu is uitgevonden die op grote schaal opslag van elektriciteit mogelijk maakt. “Met waterstof kan dat wel”, zegt hij. “Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden.”

Delen: