Duurzaamheid 01 juli 2021

Gasunie regisseur in waterstofnetwerk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Gasunie aangewezen als ontwikkelaar van een transportnetwerk voor (groene) waterstof. CEO Han Fennema spreekt van een ‘historisch besluit’

Een deel van het Nederlandse aardgasnetwerk is al geschikt voor transport van waterstof. Met name de oudere buizen moeten aangepast worden. Dat komt nu in een stroomversnelling door de beslissing van het ministerie.

Waterstofinitiatieven van Gasunie

De Gasunie is al enkele jaren actief met waterstof. Het past in de energietransitie naar een aardgasvrije samenleving. Met name groene waterstof, gemaakt met wind- en zonnestroom, is daarbij de beste optie als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot, waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd in het internationale Klimaatakkoord van Parijs.

Partner voor grootste waterstoffabriek

Gasunie neemt bijvoorbeeld als partner deel aan ’s werelds eerste offshore groene waterstofproject: PosHYdon. Samen met Groningen Seaports en Shell zijn er voorts plannen voor de bouw van de grootste waterstoffabriek in Europa én het grootste windmolenpark ter wereld. De fabriek moet in de Eemshaven komen en kan groene waterstof voor heel Noordwest-Europa produceren.

Partner in Europees pijpleidingnetwerk voor waterstof

De Gasunie is ook een van de netwerkbeheerders in elf Europese landen die zich hebben uitgesproken voor een groots pijpleidingnetwerk voor waterstof. Tegen 2040 moet er een netwerk van 37.900 km liggen in 21 landen.

‘Historisch besluit’

CEO Han Fennema spreekt van een historisch besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat op 30 juni 2021 naar buiten is gebracht. “Voor Gasunie omdat wij een nieuwe energiedrager gaan transporteren, maar vooral voor de samenleving omdat dit Nederland, Europa en de wereld helpt bij het realiseren van de klimaatambities.”

Delen: