Duurzaamheid 01 oktober 2021

Gasunie positief over aangekondigde subsidie voor waterstofinfrastructuur

De voorstellen die het demissionair kabinet tijdens Prinsjesdag voor energie-infrastructuur heeft gepresenteerd, leiden tot een positieve impuls voor de noodzakelijke energietransitie. Dat stelt Gasunie in reactie op de presentatie van de begrotingsplannen voor 2022.

In de voorstellen kondigt het demissionair kabinet onder meer aan geld uit te trekken voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van waterstof en warmte. “De noodzaak van klimaatneutrale energievoorziening staat buiten kijf. Gasunie kan de ontwikkeling van die energievoorziening in Nederland faciliteren. Dankzij de focus die het demissionair kabinet nu aanbrengt, kunnen we onze inspanningen hiervoor versnellen en kunnen gebruikers de overstap maken naar alternatieven zoals waterstof en restwarmte. Dat is een belangrijke stap voor het klimaat.” reageert Gasunie-CEO Han Fennema.

Vraag, aanbod en opslag van waterstof

Dit voorjaar kondigde de staatssecretaris van Klimaat & Energie aan om Gasunie te vragen de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen. Met deze ‘waterstof backbone’ legt Gasunie een landelijk netwerk aan dat vraag naar en aanbod van waterstof binnen en tussen de industriële clusters, met opslaglocaties en met het buitenland zal verbinden.

85% aardgasnet bruikbaar voor waterstof

Voor 85% van dat transportnetwerk zullen huidige aardgasleidingen worden hergebruikt. Han Fennema: “De eerste gesprekken met bedrijven die zijn geïnteresseerd in een aansluiting op waterstofinfrastructuur zijn gestart. De reservering van 750 miljoen euro door het demissionaire kabinet om de risico’s voor Gasunie te beperken, zorgt er voor dat wij de benodigde voorinvesteringen in waterstofinfrastructuur kunnen doen, zodat we klaar staan op het moment dat de industrie waterstof wil gebruiken.”

Delen: