Duurzaamheid 23 april 2020

Gasunie neemt deel aan offshore waterstofpilot PosHYdon

Gasunie neemt als partner deel aan ’s werelds eerste offshore groene waterstofproject: PosHYdon. Met het project voor de kust van Scheveningen willen verschillende partijen ervaring op doen met het gebruik van een elektrolyser op zee en het integreren van verschillende energiesystemen. 

Offshore waterstof

Op het ‘Q13a’ productieplatform voor de kust van Scheveningen komt de eerste offshore groene waterstofinstallatie ter wereld. Het PosHYdon-project integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. De planning is om in 2020 een 1 megawatt-elektrolyser op het platform te plaatsen waarmee groene waterstof wordt geproduceerd.

De pilot is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Recent traden ook NOGAT B.V. en Noordgastransport B.V., beide eigenaar van grote gastransportpijpleidingen op de Noordzee, toe tot het consortium.

Gasunie

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland, is zeer verheugd met Gasunie als partner: “Gasunie is al heel intensief bezig met de energietransitie, bijvoorbeeld met diverse waterstofpilots op land. Daarnaast hebben zij al de nodige expertise met elektrolyse in huis. Met Gasunie aan boord worden onshore en offshore qua infrastructuur dus letterlijk met elkaar verbonden.”

Waterstofeconomie

Han Fennema, CEO van N.V. Nederlandse Gasunie, vult aan: “Nederland heeft een toppositie om de omslag naar een waterstofeconomie te leiden. We hebben de Noordzee voor de productie van wind en gas, de havens als logistieke hubs, de industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een uitstekende infrastructuur voor transport en opslag. Als wij onze klimaatambities willen waarmaken, moeten wij tijdig beschikken over een grootschalige waterstofinfrastructuur. Dit pilotproject kan een belangrijke stap in de goede richting zijn.”

Tags:  

Delen: