Industrie 19 april 2020

Fabriek voor blauwe waterstof in Den Helder dichtbij

De NAM, Gasunie, GasTerra en een groot aantal andere partijen hebben een overeenkomst ondertekend om grootschalige productie van blauwe waterstof in Den Helder te onderzoeken. Een fabriek in de kop van Noord-Holland lijkt daarmee een stap dichterbij.

Blauwe waterstof

Er komt een onderzoek om de haalbaarheid van de waterstoffabriek in Den Helder in kaart te brengen. Dat hebben de betrokken partijen afgesproken in de ‘Intentieovereenkomst blauwe waterstof Den Helder’. Voor de productie van blauwe waterstof wordt aardgas gebruikt, maar de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen.

Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst is ondertekend door de NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland en New Energy Coalition.

De partijen spelen daarmee in op het kabinetsbeleid en hebben met elkaar afgesproken een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van een grote waterstoffabriek in Den Helder.

“Noord-Holland zit midden in de energietransitie. Dat is een gigantische operatie voor heel Nederland. We moeten op een andere manier aan onze energie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik ben blij dat we met deze verschillende partijen gaan kijken naar de haalbaarheid van een fabriek voor blauwe waterstof in Den Helder. Het is daarmee ook een mooi voorbeeld van de kansen die de energietransitie biedt”, aldus Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie.

Den Helder

Gemeente Den Helder heeft de ambitie om een energieneutrale gemeente te worden in 2040. Den Helder heeft al een offshore-industrie, gericht op olie en gas en ziet kansen voor de stad en de haven door de energietransitie op de Noordzee.

Tevens zijn er plannen om waterstof voor wegvervoer en scheepvaart toegankelijk maken. Zo komen er twee waterstofvulpunten in de Kooyhaven in Den Helder. Een is bedoeld voor auto’s, bussen en vrachtwagens en de andere voor schepen.

Delen: