Over waterstof 29 juni 2022

EU-Raad: 35% groene waterstof in de industrie in 2030; 50% in 2035

De Raad van Europese Energie ministers heeft afgelopen vrijdag over het Fit For 55 pakket (RED III) van de Commissie gesproken. Het commissievoorstel, dat moet leiden tot 55% CO2 reductie in 2030, is grotendeels intact gebleven. Grote verandering is het onderdeel dat gaat over de inzet van waterstof in de industrie (buiten raffinage).

Aanpassing doelen

Het commissievoorstel was dat in 2030, 50% van de gebruikte waterstof ‘groen’ moet zijn. Gemaakt met hernieuwbaar opgewekte elektriciteit. De Raad heeft hier 35% van gemaakt, waarbij in 2035 50% moet worden bereikt. Voorts is het doel voor de inzet van waterstof in de mobiliteit (RFNBO) verhoogd van 2,6% naar 5,2%. Dit is echter wel een streven geworden, geen harde plicht meer.

Toch nog heel ambitieus

Het H2-Platform ziet het halen van 50% groene waterstof in de industrie in ‘pas’ 2035 als realistisch. Eerder stelde het Platform al dat er extreem veel moest gebeuren om het 50% doel reeds in 2030 te kunnen halen.

Nederland ziet zich ook met dit lagere doel geconfronteerd met een zeer hoge ambitie. Ons land is immers de tweede grootste producent van waterstof in de Europese Unie. Dit 35% doel vereist een inzet van groene waterstof van 34 tot wel 69 PJ aan het einde van dit decennium in de industrie. Voor de productie hiervan is 16 tot 33 TWh aan extra elektriciteit nodig; ongeveer een derde van alle elektriciteit uit zon, wind op land en zee die met het Klimaatakkoord gepland is.

Opbouw productie en infrastructuur

De productie of import van deze hoeveelheid groene waterstof moet nog volledig opgebouwd worden, inclusief de extra benodigde hernieuwbare elektriciteit en energie-infrastructuur. Dit vereist een snelle ontwikkeling van het beleid om waterstofproductie en import te ondersteunen.

Eind 2022 pakket definitief vastgesteld

De uitkomst van de Energieraad is een zwaarwegend besluit, dat de komende maanden met het Europees Parlement en de Europese Commissie besproken zal worden. Het Europees Parlement besluit volgens planning in september over het pakket. De ambitie is dat voor het einde van dit jaar het hele ‘Renewable Energy Directive III’ pakket definitief is vastgesteld, na overleg tussen Europese Ministerraad, Parlement en Commissie.

Lees hier de uitkomst van de Raad van Ministers.

Delen: