Industrie 18 december 2021

Energiebedrijven in België onderzoeken productie koolstofarme waterstof uit aardgas

De energiebedrijven ENGIE en Equinor onderzoeken in België de productie van koolstofarme waterstof uit aardgas. De bedrijven starten een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische geschiktheid van een locatie in Gent in North Sea Port.

H2BE-project

Het H2BE-project van Engie en Equinor is gericht op de productie van waterstof uit aardgas met behulp van autothermische reforming-technologie (ATR) in combinatie met de afvang en opslag van koolstof (CCS). De ATR-technologie maakt een vermindering van de CO2-uitstoot van meer dan 95% mogelijk en daarmee ook de productie van waterstof op grote schaal. Het is de bedoeling dat het afgevangen CO2 in vloeibare vorm wordt getransporteerd en permanent en veilig wordt opgeslagen op een locatie onder de Noordzee bij Noorwegen.

“De omschakeling naar CO2-arme waterstof is noodzakelijk om de meest energie-intensieve clusters klimaatneutraal te kunnen maken. De afvang en opslag van CO2 is een noodzakelijke tussenstap in de richting van een CO2-neutrale economie. Het streefdoel is om in North Sea Port tegen 2025 minstens 3 miljoen ton CO2 af te vangen voor opslag en hergebruik”, dixit CEO van North Sea Port Daan Schalck.

Belgische waterstofbeleid

Het H2BE-project past in het Belgische en Vlaamse waterstofbeleid. Dit is toegespitst op hernieuwbare waterstof, maar benadrukt ook de sleutelrol van koolstofarme waterstof om de doelstellingen inzake het koolstofarm maken van de economie te bereiken. En om in de komende jaren snel een schone waterstofmarkt en -infrastructuur op te starten.

Alle partners willen ruim vóór 2030 van start gaan om zo bij te dragen aan de tussentijdse doelstellingen van België voor het klimaatneutraal maken van de economie in 2030.

Tags:  

Delen: