Over waterstof 02 september 2021

Eneco sluit zich aan bij H2Platform

Eneco_hoofdkantoor

H2Platform verwelkomt Eneco als nieuwe deelnemer. Het energiebedrijf heeft de ambitie om in 2035, met de eigen activiteiten én de geleverde energie aan klanten, volledig klimaatneutraal te zijn. Daarvoor zet Eneco ook hoog in op (groene) waterstof.

Met de deelname van Eneco komt het totaal aantal deelnemers van het H2Platform op 49 bedrijven.

Duurzaam energiebedrijf
Eneco produceert elektriciteit en warmte in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Deze dienstverlening wil Eneco in 2035 geheel klimaatneutraal aanbieden, om zo haar bijdrage te leveren in het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius en verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties. Voor het bereiken van deze ambitie stelt Eneco concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen. Bijvoorbeeld het besluit om gascentrales om te bouwen of te sluiten. Om dit te kunnen doen wil het bedrijf wel beschikken over goede alternatieven zoals waterstof.

Relevantie van waterstof
Waterstof is zeer relevant voor de duurzaamheidsstrategie van Eneco. Het biedt een goed alternatief voor het huidige gebruik van aardgas. Wanneer de technieken tot het grootschalig produceren en toepassen van groene waterstof zich verder ontwikkelen, biedt waterstof veel mogelijkheden voor de toekomst.  

Ron Wit, directeur Energietransitie bij Eneco : “Onze ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2035 vraagt om inzet van alle duurzame energiebronnen. Waterstof is nodig op plekken waar directe elektrificatie geen oplossing biedt, bijvoorbeeld als CO2-vrij regelbaar vermogen in de elektriciteitssector, in de industrie en op termijn ook voor particulieren. In samenwerking met andere partijen kunnen we de toepassing van waterstof als energiebron versnellen, daarom sluiten wij ons graag aan bij het H2Platform.”

Delen: