Waterstof als systeemdrager 24 april 2019

Eerste tiny house op waterstof in Hoogeveen

In het Drentse Hoogeveen werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen om de eerste woonwijk ter wereld op groene waterstof te realiseren. De eerste stap daarin is de ontwikkeling van een tiny house op waterstof. De gemeente organiseert op vrijdag 24 mei een zogenaamde hackathon, waarin 45 jong-professionals in een dag een compleet ontwerp voor een mobiel tiny house maken.

De hackathon-deelnemers werken in teams en kijken naar het fysieke ontwerp van het huis, de installatietechniek die volledig zelfvoorzienend en op waterstof moet zijn, en de realisatie en financiering van het tiny house. Ook onderzoeken de teams hoe het tiny house kan worden ingezet om draagvlak te creëren voor waterstof als brandstof voor woningen, zodat aardgas buitenspel wordt gezet. Het doel is om het ontwerpresultaat van de hackathon daadwerkelijk te realiseren als onderdeel van de waterstofpilot in Hoogeveen.

80 nieuwbouwwoningen

Hoogeveen wil uiteindelijk 80 nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost Oost van energie voorzien met duurzame waterstof. De warmtevoorziening in deze wijk wordt ingericht op basis van een waterstof CV-ketel en de gebruikte techniek moet bruikbaar zijn voor bestaande woonwijken in de rest van Nederland.

Aanmelden voor de hackathon op vrijdag 24 mei? Dat kan hier!

Delen: