Waterstof als systeemdrager 25 maart 2022

Eerste binnenlandse waterstoffabriek

Netwerkbeheerder Alliander en energieontwikkelaar GroenLeven hebben in het Friese Oosterwolde de eerste waterstoffabriek naast een zonnepark in Nederland geopend.

Alliander en GroenLeven gaan hier onderzoeken op welke manier waterstof een rol kan spelen in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet voldoende is om grootschalige opgewekte zonne-energie terug te leveren. Dus als het net overbelast is, dan wordt de zonne-energie gebruikt om met een elektrolyser water om te zetten in waterstof en zuurstof.

Minder files op elektriciteitsnet

Voor de pilot heeft Alliander direct naast een zonnepark van GroenLeven een waterstofinstallatie gebouwd. Deze 100% groene waterstof wordt vervolgens afgenomen door het lokale taxibedrijf Kort en brandstofleverancier OrangeGas uit Heerenveen. Naar verwachting kan jaarlijks 100.000 kilogram waterstof worden geproduceerd. Goed voor ongeveer 10 miljoen schone kilometer aan autoritten met een personenauto.

Waterstof als hernieuwbare energie

Daarnaast wordt gekeken hoe de waterstofinstallatie kan meebewegen ten opzichte van de continu veranderende opwek vanuit het zonnepark. GroenLeven onderzoekt op welke wijze groene waterstof kan worden ingezet als hernieuwbare energie die opgeslagen kan worden.

Mix van windenergie, energieopslag en waterstof

“Samenwerken is essentieel om de energietransitie te laten slagen, zegt Peter Paul Weeda”, co-CEO van GroenLeven. “Congestie op het elektriciteitsnet zorgt nu voor vertragingen, terwijl we, zeker in het licht van het laatste IPCC-rapport, juist móeten versnellen. Samen met netbeheerders zetten we de schouders eronder om tot oplossingen te komen. Als GroenLeven gaan we ons meer richten op brede hernieuwbare energieoplossingen en energielandschappen. Waar het accent in het verleden op zonne-energie lag, breiden we dit nu uit naar een mix van windenergie, energieopslag en dus ook waterstof.”

Delen: