Veiligheid 15 augustus 2018

Eenduidig H2-symbool op alle waterstofpompen

De Europese Commissie heeft samen met consumentenorganisaties en de branche besloten om uniforme symbolen voor brandstof in te voeren. Op 12 oktober moeten op alle pompen en vulpistolen in Europa plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije dezelfde stickers zitten. Dat geldt ook voor waterstof.

Er is gekozen voor een simpel symbool waarvan de vorm (ruit, cirkel, vierkant) de brandstofsoort (gas, benzine, diesel, waterstof) aangeeft en de aanduiding daarbinnen de link tussen brandstof en voertuig moet leggen. Een zwarte tekening op een witte ondergrond die voldoende herkenbaar afsteekt.

De symbolen zijn wettelijk verplicht per 12 oktober dit jaar. Vanaf dat moment zullen alle brandstofzuilen en -dispensers op de pompstations en tankdoppen van nieuwe voertuigen voorzien zijn van de nieuwe symbolen. De symbolen zullen in bijna alle Europese landen gebruikt worden en zijn ook gelijk aan elkaar.

Borgen veiligheid

De symbolen en de omvang daarvan zijn inmiddels vastgelegd bij het Nederlandse normerings- en meetinstituut NEN. Dezelfde instantie werkt bovendien samen met het H2 Platform aan het borgen van de veiligheid van waterstof. Ook daarvoor zijn normen nodig.

Lees ook: Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

Het streven naar eenduidigheid en vaststellen van normen past prima bij de groeiende belangstelling voor waterstof en de komst van meer waterstofstations in Europa.

Lees ook: ‘We mikken op ruim 210 waterstoftankstations in 2030’

Delen: