Internationale ontwikkelingen 16 februari 2023

Duitse steun voor import waterstof uit Australië

Import van groene waterstof van ‘down under’ via Rotterdam krijgt meer draagvlak. Duitsland haakt nu aan bij de samenwerking tussen Nederland en Australië.

Op 13 februari 2023 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en het Duitse Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hun voornemen tot verdere samenwerking beklonken. Dat gebeurde tijdens een bezoek van de Duitse minister van Onderzoek en Onderwijs aan de Rotterdamse haven. Dit sluit aan bij de samenwerkingsovereenkomst die de Nederlandse en Australische ministers voor Klimaat en Energie eerder in 2023 hebben gesloten.

Waterstofhub

De partijen beogen de realisatie van een nieuwe, gezamenlijke waterstofhub in West-Australië, de zogenoemde TrHyHub. Ongeveer twintig bedrijven uit de drie landen hebben aangegeven daaraan te willen gaan bijdragen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om de waterstofhub voor Noord-West Europa te worden.

Samenwerking

De overheden van Nederland en Australië hebben de ambitie vastgelegd om samen te gaan werken op de volgende vier terreinen. Fraunhofer en het Havenbedrijf delen die ambitie en committeren zich aan de uitvoering.

  • Handelsbeleid voor waterstof, standaarden en certificatie;
  • Haveninfrastructuur en de ontwikkeling van toeleveringsketens;
  • Innovatieve waterstoftechnologie, waaronder, maar niet beperkt tot het vervoer per schip;
  • Overheidsbeleid voor veiligheid, opleiding, regelgeving en maatschappelijk draagvlak voor waterstof.

Lees ook: Veiligheid – Waterstofproductie, -opslag en -overslag

Kansen voor economie en energie

Zowel Nederland als Duitsland willen hun energievoorziening verduurzamen en zo goed als onafhankelijk maken van Rusland. Beide landen willen daarom de import van kolen en olie, die via de haven van Rotterdam worden vervoerd naar grote delen van Duitsland, versneld vervangen door groene waterstof. De Oakajee Strategic Industrial Area (SIA) heeft de potentie om een van de grootste waterstofproducerende gebieden van Australië te worden. De omstandigheden zijn daar optimaal voor wind- en zonne-energie.

Delen: