Internationale ontwikkelingen 09 februari 2017

Duidelijke kaders voor duurzaamheid waterstof

ECN heeft in de afgelopen maanden voor het H2Platform onderzocht hoe de diverse productieprocessen van duurzame/hernieuwbare waterstof verlopen. En op welke manieren deze waterstof kan worden geleverd aan de sector mobiliteit en transport. CertifHY moet duidelijke kaders scheppen.

CertifHy

Het Europese project CertifHy beoogt de ontwikkeling en implementatie van een Europees certificatie- en handelssysteem voor duurzame waterstof. Het H2Platform wil CertifHy in de periode 2017 t/m 2020 ondersteunen en bijdragen aan de acceptatie en implementatie ervan in Nederland. Klikt u hier voor de endorsement letter van het H2Platform voor CertifHy.

Concrete voornemens voor 2017

  • Actief deelnemen aan het CertifHy EU Stakeholder Platform in oprichting.
  • Meewerken aan een coherent CertifHy-pilotprogramma met bij voorkeur twee pilots in Nederland.
  • Communiceren over (de resultaten van) CertifHy voor acceptatie en implementatie in Nederland.

HBE (hernieuwbare brandstofeenheden)

De HBE-systematiek beoogt het realiseren van de doelstelling in de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie. In 2020 moet hernieuwbare energie voor 10 % in de energiebehoefte van de sector mobiliteit en transport kunnen voorzien. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de HBE-systematiek in principe spoedig aanvullen met waterstof. Het H2Platform wil IenM daarbij ondersteunen. Concreet voornemen voor 2017: in overleg met IenM een plan opstellen voor het zo snel als mogelijk in Nederland introduceren/toekennen van HBE aan waterstof en de uitvoering van dit plan starten.

H2Platform sluit aan bij CertifHy EU Stakeholder Platform in oprichting

Roadmap duurzame/klimaatneutrale waterstof

De ambitie van het H2Platform is om waterstof voor mobiliteit zo snel als mogelijk is duurzaam/klimaatneutraal te maken.
Concreet voornemen voor 2017: ontwikkeling van een roadmap waarin deze ambitie is gekoppeld aan mogelijke productiepaden (de eerder genoemde rapportage van ECN) en wat er nodig is om die paden tot ontwikkeling te brengen.

Delen: