Waterstof als systeemdrager 14 februari 2019

Dubai aan de waterstof

Aan olie geen gebrek in de Golfstaten, maar Dubai richt ook de pijlen op productie van groene waterstof. Met zoveel zonkracht is de opbrengst gegarandeerd hoog.

Dubai krijgt een elektrolysefabriek die met zonne-energie water omzet in zuurstof en waterstof. De fabriek moet klaar zijn voor de wereldtentoonstelling Expo 2020 in deze Golfstaat. Het project is een initiatief van Dubai Electricity and Water Authority, die voor de bouw een beroep doet op de kennis van Siemens, zo meldt Duurzaam Bedrijfsleven.

Zon genoeg, water niet

De waterstoffabriek komt bij het Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park dat in 2020 1.000 megawatt aan groene stroom kan leveren. Zoet water is een dingetje in de woestijnstaat Dubai. Dat is schaars. Dus is ook een installatie nodig om zout zeewater te ontzilten om elektrolyse mogelijk te maken.

Missie in 2050: 75% energie van duurzame bronnen

De bedoeling is dat vervoer op Expo 2020 voor een belangrijk deel gebeurt met auto’s op waterstof uit deze nieuwe fabriek. Dubai zet de komende jaren  fors in op duurzame energie. In 2050 moet 75 procent van alle energie uit duurzame bronnen komen.

Delen: