Duurzaamheid 06 februari 2020

Deze cv-ketel van Bosch draait op aardgas én waterstof

Worcester Bosch, de Britse dochteronderneming van het Duitse technologieconcern Bosch, heeft een cv-ketel ontwikkeld die niet alleen draait op aardgas, maar ook op waterstof. Is dit dé toekomstbestendige cv-ketel voor als het aardgasnet geschikt gemaakt wordt voor de distributie van waterstof?

Net als in Nederland moeten in het Verenigd Koninkrijk drastische maatregelen genomen worden om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. De cv-ketel speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien een derde van de broeikasgassen daar veroorzaakt wordt door het verwarmen van woningen.

Worcester Bosch ziet een cv-ketel die draait op waterstofgas dan ook als een grote doorbraak voor het CO2-vrij verwarmen van woningen. Water is immers het enige bijproduct van de verbranding van waterstofgas.

Tevens is het een kostenefficiënte oplossing, omdat de huidige verwarmingssystemen in miljoenen bestaande woningen ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. Alleen de cv-ketel dient immers vervangen te worden. Bovendien bedraagt de meerprijs van deze Worcester Bosch H2-ketel ten opzichte van een reguliere cv-ketel slechts 60 euro!

Ander groot voordeel van de H2-ketel van Worcester Bosch is dat die óók draait op aardgas. Dus kan die nu al in een bestaande woning op het bestaande gasnet worden aangesloten. Als het aardgasnet in de toekomst dan (eindelijk) geschikt gemaakt wordt voor de distributie van waterstof, kan eenvoudig worden overgeschakeld op waterstofgas zonder dat een nieuw verwarmingssysteem vereist is.

Worcester Bosch zegt jarenlang te hebben gewerkt aan de ontwikkeling van deze waterstofketel. De ketels worden in eerste instantie geïnstalleerd in gebouwen die door de Britse overheid zijn goedgekeurd als proefproject. Als dit succesvol uitpakt, moet de ketel internationaal voor consumenten beschikbaar worden. Punt van kritiek is wel dat het energieverbruik flink zal stijgen bij grootschalige toepassingen van de H2-ketel vanwege het lagere rendement van waterstof.

Tags:  

Delen: