Groen_water
Over waterstof 24 mei 2022

Delegated act: EU-regels wanneer is waterstof ‘groen’

Eindelijk is de gedelegeerde verordening (delegated regulation) verschenen over ‘groene’ waterstof. De regelgeving maakt duidelijkheid wanneer waterstof gemaakt uit elektriciteit, het predicaat ‘groen’ of ‘hernieuwbaar’ mag dragen.

Het H2-Platform verwelkomt het feit dat er nu voor de EU duidelijkheid komt over groene waterstof. Of de nieuwe regels ook voldoende ruimte geven om de hoge doelstellingen uit het Fit For 55 pakket haalbaar te maken vereist nog een nadere analyse.

Verstrekkende invloed van regels

De regels gaan over ‘renewable transport fuels of non-biological origin’. In de praktijk is dit waterstof. De regels zullen ook gaan gelden voor de inzet van waterstof in andere sectoren, zoals de industrie. Enkel waar waterstof conform deze regels ‘hernieuwbaar geproduceerd’ mag heten, zal ze mee kunnen tellen voor de doelstellingen rond groene waterstof. En is er een grond voor subsidie voor de productie uit elektriciteit. Dit laatste is onlangs bepaald in de nieuwe Europese Staatsteun regelgeving (CEEAG) die expliciet naar deze gedelegeerde verordening verwijst.

Onder voorwaarden ‘groen’ bij stroomcontracten

De nieuwe regels maken het mogelijk om groene waterstof te produceren met elektriciteit uit bijvoorbeeld een zonne- of windpark. Niet enkel bij een directe kabel tussen zo een park en een elektrolyser, maar ook wanneer de producent van waterstof de stroom koopt bij het park: de zogenaamde Power Purchase Agreement (PPA). De stroom kan dan gewoon over het elektriciteitsnet gaan.

De waterstofproductie moet dan wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Waterstof kwalificeert enkel als hernieuwbaar als het met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is gemaakt. Zoals zon of wind of waterkracht. Kernenergie en waterstof uit gas met CCS tellen niet mee, maar ook elektriciteit uit biomassa is uitgesloten.
  • Het moet gaan om de inzet van ongesubsidieerde elektriciteitsproductie.
  • De hernieuwbare elektriciteit moet uit een nieuwe productie-installatie komen. Deze mag maximaal 36 maanden ouder zijn dan de waterstof elektrolyser.
  • Deze elektriciteit moet ook uit dezelfde ‘bidding zone’ komen als de elektrolyser zich bevindt. Voor ons land moeten beiden dus in Nederland staan. Onder voorwaarden mag er ook elektriciteit uit een aangrenzend land komen.
  • De elektriciteit moet op uurbasis gelijktijdig opgewekt worden als de inzet in de waterstof-elektrolyser.

Tot 2027 gelden er soepeler regels en gelden de eisen over enkel nieuwe en ongesubsidieerde parken en niet. De productie van de hernieuwbare elektriciteit hoeft ook niet op uur- maar op maandbasis te correleren met de inzet ervan.

Strikte regels omwille van steun voor echte verduurzaming

De bovenstaande regels gelden om alleen steun te geven aan echte verduurzaming. Het gebruik van fossiele elektriciteit om waterstof te maken heeft uiteraard geen zin. En het gebruik van windstroom voor waterstofproductie heeft ook geen zin indien het stroomverbruik straks met extra kolen of aardgas moet worden opgevangen.

Tegelijkertijd werken de bovenstaande eisen ook belemmerend voor de uitrol van waterstof. Het H2-Platform zal de komende weken met haar deelnemers de regels goed analyseren en eventuele aanbevelingen aan de Europese Commissie sturen.

Delen: