Beleidsontwikkelingen 23 maart 2022

Consultatie: Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof

23 maart – De Rijksoverheid heeft een samenvatting van de reacties van de openbare consultatie marktordening waterstof gepubliceerd. Volgens de Rijksoverheid betreft het hier nadrukkelijk geen appreciatie of analyse vanuit het ministerie van EZK.

Uit de samenvatting blijkt dat energiebedrijven en private bedrijven elektrolyse als een commerciële activiteit door marktpartijen zien behalve als de markt dit niet wilt oppakken. Netbeheerders/netwerkbedrijven zien hier geen rol in.

Verder zien zij dat de locatie afhankelijk kan zijn van een elektriciteitsnet en wordt gewenst te kijken naar congestie. Ook wijzen respondenten erop dat de regelgeving moet aansluiten bij de staat van marktontwikkeling en waterstofnet. Verder verwachten meerdere partijen dat hergebruik van aardgasleidingen zal leiden tot vervuiling en dus zijn er nieuwe commerciële leidingen nodig. Ook zou waterstofopslag volgens energiebedrijven door de markt kunnen worden georganiseerd, maar dat ondergrondse opslagen schaars zijn.

Voor de volledige samenvatting kunt u de bijlage raadplegen.

Delen: