Waterstof als systeemdrager 25 april 2018

CO2-emissie in 2050 achter slot en grendel? Waterstof is de sleutel

Blauwe waterstof uit aardgas + groene waterstof uit zon en wind = nul CO2-uitstoot. Beleidsadviesbureau Berenschot heeft het doorgerekend en stelt vast dat het haalbaar is.

Twee scenario’s, een doel

Berenschot gaat uit van twee scenario’s: een elektronenscenario waarin groene aardas een rol speelt en een moleculenscenario met blauwe waterstof. In beide transitiepaden wordt de CO2-emissie in 2050 teruggebracht naar vrijwel nul.

In het elektronenscenario wordt de CO2-reductie bereikt door zeer grootschalige inzet van duurzame energie uit zon en wind, waaruit ook groene waterstof wordt gemaakt. Het moleculenscenario richt zich vooral op CO2-reductie door blauwe waterstof uit aardgas.

Groene waterstof neemt scepter over

Blauwe waterstof wordt afgesplitst van methaan (aardgas) door een Auto Thermal Reforming (ATR) proces, waarbij CO2 als afvalstof op zee onder de grond wordt opgeslagen. De blauwe waterstof kan op korte termijn in heel Nederland worden ingezet voor de industrie en centrales als CO2-vrije gasvormige energiedrager. Op de lange termijn kan groene waterstof, gemaakt via elektrolyse met wind- of zonnestroom, gestaag de scepter overnemen.

‘In beide scenario’s is waterstof de sleutel tot CO2-reductie in het warmteverbruik in de verschillende sectoren, waarbij de financiële en energetische consequenties op een integraal systeemniveau zijn meegenomen’, aldus Bert den Ouden, sectorleider Energie bij Berenschot.

De hamvraag: wat kost het?

Voor het elektronenscenario heeft Berenschot hogere kosten geraamd (45 miljard euro per jaar) en is dan vrij van fossiele brandstoffen. Het moleculenscenario komt aanmerkelijk goedkoper uit (geraamd 31 miljard euro per jaar). Daarbij wordt nog een gereduceerde hoeveelheid fossiele brandstoffen gebruikt.

Rol van warmtenetten en biomassa?

‘Met deze uitersten willen we de kennis over oplossingen – het moleculenscenario, het elektronenscenario en alle tussenliggende opties – bevorderen’, verklaart den Ouden. ‘Hiermee is de verkenning van de transitieopties niet afgerond. Zo zijn we nu nog voorzichtig geweest in aannames voor warmtenetten en biomassa. We zouden bijvoorbeeld graag ook een apart warmtescenario opstellen en doorrekenen.’

Benutten van gasinfrastructuur

Door nu in te zetten op blauwe waterstof is het mogelijk om direct CO2-emissies te reduceren. Dit kan al op korte termijn door versneld over te gaan op een waterstofinfrastructuur uit ombouw van de huidige gasinfra. Berenschot: ‘Vervolgens kunnen we grootschalig blijven inzetten op wind op zee, of zelfs import van groene waterstof uit andere landen, waardoor over de tijd blauwe waterstof wordt aangevuld en gefaseerd wordt vervangen door groene waterstof. Op deze manier zijn de beide scenario’s compatibel.’

Delen: