Beleidsontwikkelingen 10 mei 2022

Brief minister voor Klimaat en Energie: reactie op een voorstel voor het gebruik van hernieuwbare waterstof in raffinageprocessen

10 Mei –  De minister voor Klimaat en Energie geeft gehoor aan de motie van Bontenbal (CDA) en Grinwis (ChristenUnie) om een voorstel te doen om het gebruik van hernieuwbare waterstof in raffinageprocessen ook na 2025 te ondersteunen.

De minister geeft aan dat het gebruik van hernieuwbare waterstof in raffinageprocessen van 2025 tot en met 2030 een onderzoeksrichting is in het kader van het Fit for 55 pakket. De raffinageroute wordt gezien als cruciale eerste stap voor meer productiecapaciteit van hernieuwbare waterstof.

Komende maand volgt een Kamerbrief met het beleidsprogramma Klimaat waarin het waterstofbeleid in hoofdlijnen opgetekend staat.

Delen: