Beleidsontwikkelingen 02 maart 2022

Brief minister voor Klimaat en Energie: Ontwikkelingen Fit-for-55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof Programma

2 maart 2022 – De minister voor K&E onderzoekt momenteel meerdere beleidsopties die bijdragen aan de opschaling van waterstofproductie- en import. De beleidsopties bestaan uit de IPCEI waterstof, extra openstellingsrondes van het opschalingsinstrument en opties voor vraagsturing. De dialoog met de private sector, een integrale aanpak, Europese onderhandelingen en het Klimaatfonds zijn leidend voor vormgeving en keuze voor beleidsopties.

Verder schrijft de minister dat 66-86 petajoule hernieuwbare waterstof per jaar en 4,4-11,2 gigawatt elektrolyse in binnen (of buitenland) nodig is voor het behalen van de voorgestelde doelen voor 2030. Dit is lager dan het tussenresultaat uit de brief marktordening en marktontwikkeling van december 2021.

Tevens is er geen direct bewijs dat de in Nederland geproduceerde of door Nederland geïmporteerde waterstofprijzen op de korte termijn goedkoper worden. De minister informeert in aanloop naar de Energieraad in juni over zijn standpunt in de onderhandelingen omtrent de marktordening en marktontwikkeling en levert van de zomer 2022 de routekaart van het Nationaal Waterstof Programma op. 

Delen: