Beleidsontwikkelingen 04 april 2022

Brief minister K&E: Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas

4 april – De minister voor K&E geeft aan dat de configuratie van een CO2-vrij energie- en grondstoffensysteem en andere landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas, afhankelijk van de ontwikkeling van vraag, aanbod en behoefte aan opslag, gefaseerd in deelprojecten zal worden opgebouwd.

Daarnaast wordt aangegeven dat de Rijkscoördinatieregeling niet van rechtswege van toepassing is op de deelprojecten die tezamen de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas zullen vormen.

Verder wordt aangegeven dat de minister voor K&E met dit besluit wordt aangewezen als minister die samen met de minister voor VRO inpassingsplannen vaststelt voor de deelprojecten die tezamen de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas zullen vormen, en die met de coördinatie van overige benodigde besluiten is belast. 

Delen: