Waterstof als systeemdrager 30 mei 2018

Brandstofcel die waterstof en elektriciteit produceert

Thuis waterstof maken met zonnepanelen, opslaan en in de avond en nacht gebruiken voor de elektriciteitsvoorziening. Het wordt getest in Groningen.

Omkeerbare brandstofcel

Van elektriciteit naar waterstof en daarna weer van waterstof naar elektriciteit. Tot dusver zijn daarvoor twee installaties nodig. Uit water is via elektrolyse waterstof te maken. En om waterstof om te zetten in elektriciteit heb je een brandstofcel nodig. In Groningen loopt nu een test met een brandstofcelsysteem waarin beide processen zijn geïntegreerd.

Test in Groningen

Een consortium bestaande uit de Hanzehogeschool, Gasunie, GasTerra, Alliander, Hydron Energy, Jules Energy en BlueTerra testen de omkeerbare brandstofcel op dit moment in Groningen. De proefopstelling staat op het terrein van EnTranCe (Energy Transition Centre). Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidieert.

Hoe het werkt

Met een omkeerbaar brandstofcelsysteem kunnen volgens de initiatiefnemers overschotten duurzame energie worden opgeslagen, dus de elektriciteit die met zon en wind wordt opgewekt. Voor de technici: het reversibel brandstofcelsysteem (RBC) bestaat uit een 5,5 kWe electrolyzer voor het produceren van waterstof uit water en een 1 kWe brandstofcel voor het genereren van elektriciteit uit waterstof.

Geproduceerd waterstof wordt opgeslagen in een opslagtank van 850 liter met een druk van ongeveer 50 bar. Een dergelijke lage druk is relatief eenvoudig haalbaar. Er zijn geen kostbare pompen nodig.

Gebouwen zelfvoorzienend

De testers verwachten dat de installatie kosteneffectief kan zijn. En op verschillende plaatsen in de energie-infrastructuur kunnen dergelijke installaties overschotten van duurzame energie opslaan. Een RBC kan gebouwen grotendeels zelfvoorzienend maken in hun energieverbruik.

De opstelling wordt nu uitvoerig getest. Tegelijk wordt gekeken naar concrete toepassingen, kosten en andere zaken die van belang zijn voor de marktintroductie.

Delen: