Industrie 22 oktober 2021

Botlek of Maasvlakte in beeld voor fabriek van ‘koolstofarme’ waterstof

Waterstof produceren met restgassen van industrie in het Rotterdamse havengebied lijkt van de wal te komen. Het is een manier om de CO2-uitstoot flink te verlagen volgens H-vision, een consortium van belanghebbende bedrijven.

H-vision spreekt van de productie van ‘koolstofarme waterstof’. Daarmee kan de industrie de uitstoot van CO2-emissies snel en op grote schaal terugbrengen. Het project bevindt zich momenteel in de pre-FEED fase (front-end engineering design).

Ontwerpen voor waterstoffabrieken

Tegen het einde van het jaar (2021) wil H-vision een ontwerp voor een fabriek kunnen kiezen. Een aantal ingenieursbureaus is gevraagd om met voorstellen te komen. Het uiteindelijke design van de fabriek bepaalt mede waar de eerste fabriek komt: de Maasvlakte of de Botlek.

Omzetting van industriële procesgassen

De waterstof van H-vision kan in grote volumes worden geproduceerd aangezien het vooral wordt gemaakt uit de omzetting van industriële procesgassen. De CO2 die vrijkomt bij de productie in de waterstoffabriek wordt afgevangen en onderzees opgeslagen, waarna een koolstofarme waterstof resteert die in de industrie warmte kan opwekken of in elektriciteitscentrales fluctuaties in de vraag kan opvangen.

Eerste waterstoffabriek in 2027

Voorlopig blijft de planning gehandhaafd om in 2027 de eerste waterstoffabriek in Rotterdam operationeel te hebben. Daarmee kan de CO2-uitstoot 1,3 miljoen ton per jaar worden teruggebracht. Een tweede fabriek brengt de totale reductie vervolgens op jaarlijks 2,7 miljoen ton.

Maasvlakte Rotterdam

Overheidssteun?

Waar de maatschappelijke business case van H-vision sluitend is, kent de financiële onderbouwing nog een ruime uitdaging. “De eerdere toezegging van de overheid om binnen de bestaande regelgeving een financiële bijdrage aan H-vision te willen accommoderen dan wel maatwerk te verrichten, is nog niet omgezet in een concrete bijdrage. De bestaande regelgeving voorziet niet in overheidssteun van waterstof in de rol van brandstof zoals H-vision beoogt.”

Verschil koolstofarme of blauwe waterstof?

Wat is het verschil tussen ‘koolstofarme waterstof’ en ‘blauwe waterstof’? H-vision: “De klassieke blauwe waterstof wordt volledig geproduceerd op basis van aardgas. H-vision maakt de waterstof echter voor 90% uit hergebruik van industriële restgassen, aangevuld met elektriciteit en minder dan 10% aardgas. De H-vision aanpak voorziet in koolstofarme waterstof op basis van een uniek procedé.”

Beroep op nieuw kabinet

De samenwerkende partners in H-vision doen een dringend beroep op een nieuw kabinet: “Nederland heeft een geweldige uitgangspositie voor een belangrijke rol in de mondiale waterstofeconomie. Dit baant de weg naar een klimaatneutrale wereld en helpt ook ons toekomstig verdienvermogen veilig te stellen. Partners van H-vision hopen en verwachten dat alle soorten waterstof de aandacht krijgen die ze verdienen in het energiespectrum.”

Delen: