Waterstof als systeemdrager 12 maart 2019

Blauwe waterstof voor groene toekomst!

In het project H-vision onderzoeken 16 partijen de haalbaarheid van de productie en toepassing van blauwe waterstof. Hiermee kan de CO2-uitstoot al snel drastisch worden verlaagd.

Onderzoek naar grootschalige productie blauwe waterstof

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van een fabriek op de Maasvlakte voor grootschalige productie van blauwe waterstof voor gebruik in de industrie in het Rotterdamse havengebied. Met blauwe waterstof kan de industrie al op korte termijn bijdragen aan een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot. Op dit moment is namelijk nog niet genoeg groene waterstof voorhanden voor industriële toepassingen. En dan met name voor productieprocessen waarbij zeer hoge temperaturen nodig zijn.

Bekijk hier de video

Wat is blauwe waterstof?

Blauwe waterstof wordt verkregen door aardgas of restgassen uit de industrie nog vóór gebruik te splitsen in waterstof en CO2. De afgevangen CO₂ wordt vervolgens veilig opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee of hergebruikt. Deze oplossing wordt meegenomen in het onderzoek.

Technologie bruikbaar voor groene waterstof

De infrastructuur en installaties voor blauwe waterstof kunnen op termijn gebruikt worden voor groene waterstof, gemaakt door zonne- en windenergie aangedreven elektrolyse.

In het het H-vision project participeren Deltalinqs, TNO, Air Liquide, BP, EBN, Engie, Equinor, Gasunie, GasTerra, OCI Nitrogen, Port of Rotterdam, Shell, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak en Linde. Samen vertegenwoordigen zij de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik.

Delen: