Gebouwde omgeving 28 september 2020

Bijmengen van waterstof op het gasnetwerk; wat zijn de mogelijkheden?

leiding

Nederland beschikt over een uitgebreid netwerk voor gasdistributie. Welke mogelijkheden biedt dit voor waterstof? De interessante antwoorden staan in een nieuw onderzoek met de naam ‘Rapport waterstof bijmenging’ dat te vinden is op de site van Netbeheer Nederland.

Waterstof staat volop in de belangstelling. Ook bij de Europese Commissie. Dit uitvoerende orgaan van de Europese Unie vroeg lidstaten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor bestaande gasnetten om waterstof te transporteren. Gasnetten zijn immers in staat om hoge vermogens te transporteren tegen betrekkelijk lage kosten. Een uitgelezen kans voor ons land, want maar liefst meer dan 94% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een gasaansluiting. Vanwege deze reden kunnen de gasnetten in Nederland een significante rol spelen binnen de energietransitie.

De onderzoeksvraag die in het ‘Rapport waterstof bijmenging’ aan bod komt, is welke impact het bijmengen van waterstof heeft op ons gasdistributienet en de gebruiksapparatuur. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn meerdere onderzoeken op het gebied van waterstofbijmenging geanalyseerd.

Wat is nu al mogelijk?

Bijmengen van waterstof bij aardgas lijkt technisch mogelijk voor de meeste toepassingen tot 3 volumeprocent, blijkt uit het rapport. Op termijn lijkt een doorgroei van 20 volumeprocent mogelijk. Een opmerking hierbij is dat de meeste bestaande toestellen niet voor het waterstofgehalte van 3 % vol zijn gekeurd. Voor deze toestellen zullen veiligheidsaspecten moeten worden afgedekt, bijvoorbeeld door het opstellen van een risicoanalyse. Daarnaast voorziet de huidige regelgeving niet in hogere volumepercentages dan 0,5. Werk aan de winkel dus.

Het volledige rapport is te vinden op de site van Netbeheer Nederland. Of open het rapport direct in een pdf-bestand. Het rapport bestaat uit 55 pagina’s. Op pagina 41 en 42 staan de conclusies.

Tags:  

Delen: