Waterstof als systeemdrager 28 november 2017

Bier met waterstof van Zoeterwoude naar Rotterdam

Binnenvaartschepen op waterstof. Heineken en het Havenbedrijf Rotterdam zien mogelijkheden voor het traject tussen de brouwerij in Zoeterwoude en de Rotterdamse haven.

Bij het plan green corridor zijn de Heineken brouwerij en het Havenbedrijf Rotterdam betrokken. Simpel gesteld gaat het om vergroening van het transport over water van Heineken in Zoeterwoude via de containerterminal Alpherium bij Alphen a/d Rijn naar de haven van Rotterdam. Hoe? In deze video wordt dat duidelijker.

Elektrische aandrijving in schepen?

Schepen met elektrische aandrijving zijn een mogelijkheid. Die kunnen stroom krijgen uit batterijen of uit brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit en stroom. In Duitsland wordt dat al handen en voeten gegeven met een duwboot.

‘Haven Rotterdam geschikt als internationaal koploper’

“De bedrijven in de Rotterdamse haven stoten veel CO₂ uit, maar hebben ook veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO₂-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO₂-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen,” aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Meepraten en meedenken? Grijp je kans!

Interesse om mee te denken over waterstof en kennis te delen. Dat kan op 14 december tijdens het Netwerkevenement H2-Platform

Delen: