Duurzaamheid 28 april 2020

Bevoorrading binnenstad Assen straks uitsluitend op waterstof en elektriciteit

Vanaf 2025 mag het winkelgebied in het centrum van Assen alleen nog worden bevoorraad door schone voertuigen die gebruik maken van waterstof of elektriciteit.

Zero-emissie zone

Uiterlijk 2025 geldt er een zero-emissie zone in de winkelstraten van het centrum van Assen. Ook andere straten en gebieden kunnen zich hierbij aansluiten. Een slimmere en schone stadslogistiek moet bijdragen aan de verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad, verhoging van omgevingskwaliteit van het centrumgebied en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Markt stimuleren

Gemeente Assen wil de markt stimuleren om aan de slag te gaan met schone (waterstof)voertuigen. Dit willen ze bereiken door de tijden, waarbinnen traditioneel bestel- en vrachtverkeer mag bevoorraden, stapsgewijs te beperken.

Zo wordt vanaf 2022 de bevoorradingstijd in het kernwinkelgebied van Assen voor traditionele voertuigen met twee uur per dag beperkt. Vanaf 2025 zal de binnenstad alleen nog maar toegankelijk zijn voor emissievrij vervoer. Cameratoezicht met kentekenregistratie wordt toegepast om de regels te handhaven.

Personenauto’s

Het plan richt zich in eerste instantie op de transportsector, maar het college wil in de toekomst het centrum ook vrijhouden van ander verkeer dat schadelijke stoffen uitstoot, zoals traditionele personenauto’s en OV-bussen. Voor zwaar vrachtverkeer geldt een overgangsperiode tot 2030.

Delen: