Industrie 02 februari 2017

Benzine ‘groener’ dankzij waterstof?

De BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied wil waterstof inzetten voor de productie van benzine en diesel. De reden: de CO2-uitstoot van het raffinageproces is hiermee aanzienlijk te verlagen.

De BP-raffinaderij maakt deel uit van een consortium dat de economische haalbaarheid van waterstof voor de productie van traditionele brandstoffen in kaart brengt. De andere partijen zijn TNO, netwerkbeheerder Stedin, Smartport, Uniper en Havenbedrijf Rotterdam.

Windmolenpark in zee

Met gebruik van windmolenpark in zee

Overtollige elektriciteit van de windmolenparken in de Noordzee is te gebruiken om waterstof te produceren. De oliemaatschappij zet deze groen gewonnen waterstof in om elektriciteit op te wekken, die vervolgens wordt benut voor de raffinage. Tot dusver maakt de raffinaderij louter van fossiele energie gebruik en daardoor heeft die een hoge uitstoot van CO2.

Bijmengen in gas

De andere partners in het consortium denken ook aan het gebruik van waterstof voor transport. Tevens kijken ze naar bijmengen in het gasnet. In het laatste geval is gas een CO2-vriendelijker karakter te geven. Waterstof is ook bij te mengen in LPG, zodat voertuigen die op deze brandstof rijden ook minder CO2 uitstoten. Waterstof levert in een reguliere verbrandingsmotor immers ook louter water(damp) als emissie.

Delen: