Beleidsontwikkelingen 05 april 2022

Beantwoording schriftelijke vragen Erkens (VVD): Het artikel ‘Baanbrekende technologie kan CO2-uitstoot met 99 procent verminderen’

5 april – De minister voor K&E stelt dat de technologie, zoals vermeldt in het artikel, niet direct een oplossing biedt voor het klimaatvraagstuk.

Verder geeft de minister aan dat het huidige beleid zich richt op met name het faciliteren van CCUS voor vermijding van fossiele CO2-uitstoot, zoals via de SDE++. Daarentegen onderkent het kabinet de mogelijke bijdrage van CCU op basis van biogene CO2 en atmosferische CO2 (Direct Air Capture (DAC). Met die technieken kan gekomen worden tot negatieve emissies, mits de CO2 daarbij permanent wordt vastgelegd. Het kabinet zal hier aandacht aan besteden in de update van de langetermijnstrategie die in 2019 bij het Klimaatplan is aangeboden.

Het kabinet wil deze visie als onderdeel van het nieuwe Klimaatplan op basis van de Klimaatwet eind 2023/begin 2024 gereed hebben. Tot slot verwacht de minister de resultaten van het verkennende onderzoek naar negatieve emissies voor de zomer met de Kamer te delen. 

Lees hier de complete beantwoording.

Delen: