Over waterstof 26 januari 2023

Alice Krekt directeur van nieuwe waterstof-branchevereniging

Alice Krekt wordt per 1 april 2023 de directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector. Momenteel is zij directeur van het Klimaatprogramma van Deltalinqs. Alice Krekt zal de branchevereniging inrichten en vorm geven: van het aannemen van de medewerkers tot het vaststellen van de prioriteiten van de vereniging. De statutaire oprichting is binnenkort voorzien.

De ontwikkeling van de branchevereniging is een initiatief van een consortium van bedrijven die actief zijn in de productie, import, transport en inzet van waterstof. Dit zijn Air Liquide, Air Products, bp, Eneco, Engie, HyCC, Ørsted, RWE, Shell, Tata Steel, Vattenfall en Yara.

Branchevereniging waterstofsector

De verwachtingen bij duurzame waterstof zijn hoog, hierbij past een vooruitstrevende nieuwe branchevereniging die de waterstofsector vertegenwoordigt en het voortouw neemt bij de ontwikkeling van de benodigde kennis en die inspireert.

Gesprekspartner ministeries, bestuurders en organisaties

De nieuwe vereniging bouwt voort op het werk van het H2-Platform, dat zal ophouden te bestaan. De branchevereniging zal bestaan uit een bureau met een team van medewerkers en wordt namens de sector dé gesprekspartner voor ministeries, bestuurders en tal van organisaties rond waterstof. De nieuwe vereniging gaat zich richten op het Nederlandse en Europese beleid. Naast meedenken met beleidsvorming zal de vereniging de focus leggen op kansenbenutting, kennisopbouw en – uitwisseling en het maken van afspraken via convenanten over bijvoorbeeld veiligheid in diverse sectoren.

Andere partijen en lid worden

De wens en verwachting is dat na formele oprichting ook andere bedrijven lid zullen worden. Geïnteresseerde partijen kunnen nu al contact opnemen met Jacqueline Vaessen, kwartiermaker voor de vereniging, voor meer informatie over de vereniging en eventueel lidmaatschap. Lidmaatschap staat open voor diverse soorten partijen die actief betrokken zijn in de verschillende facetten van de waterstofketen.

‘Veel nodig voor duurzame waterstofproductie’

Alice Krekt: “Ons land is de tweede waterstofproducent van Europa. Iedereen spreekt over de inzet van waterstof als onmisbare route om Nederland te verduurzamen en er zijn veel initiatieven. Maar er is nog veel nodig voor realisatie en de duurzame productie staat nog in de kinderschoenen. Daar zet ik graag samen met de bedrijven en overheid mijn schouders onder.”

Karen de Lathouder (CEO bp Nederland): “Als initiatiefnemende bedrijven zijn we erg blij dat Alice Krekt directeur wordt van de waterstof-branchevereniging. Haar achtergrond, kennis en ervaring zijn zeer waardevol voor haar rol als directeur van de branchevereniging voor waterstof in Nederland”.

Victor van der Chijs (voorzitter Deltalinqs): “We zijn Alice Krekt dankbaar voor de zeven jaar dat ze het klimaatprogramma van Deltalinqs in de Rotterdamse haven succesvol heeft geleid. We vinden het jammer dat ze vertrekt maar ook mooi dat ze de nieuwe waterstof-branchevereniging gaat leiden. Dit wordt immers de opvolger van het H2-Platform dat mede door Deltalinqs is opgericht.”

Climate Program

Alice Krekt studeerde sociale geografie in Utrecht en begon haar werkzame leven bij het Havenbedrijf Rotterdam. Vervolgens vervulde ze bij advies- en ingenieursbureau Arcadis diverse functies, binnen Nederland en internationaal. De afgelopen zeven jaar gaf Alice Krekt als programmadirecteur succesvol vorm aan het Climate Program van Deltalinqs. Ze is voorzitter van de Clustertafel Rotterdam-Moerdijk, het Versnellingshuis Haven en Industrie Rotterdam en het Field Lab Industrial Electrification. Samen met de oprichters stond ze aan de wieg van de nieuwe brancheverenging.

Delen: