Onderzoek 09 november 2020

Agrariërs slaan handen ineen voor waterstof

Waterstof in de landbouw? Iemand moet het doen en dat zijn Akkerbouw- en bloembollenbedrijf Vof Dogterom op Goeree-Overflakkee en akkerbouwbedrijf Vof van den Hoek in de Hoeksche Waard.

LTO Noord meldt op zijn website dat er onder agrariërs belangstelling is voor waterstoftoepassingen. De genoemde bedrijven Vof Dogterom en Vof Van den Hoek zijn in 2018 zelf een onderzoek gestart naar verduurzaming van het landbouwbedrijf met inzet van waterstof.

Waterstoftractoren

De bedrijven hebben gekeken naar verschillende innovaties: kitepower (windopwekking met vliegers) en H2arvester (mobiele zonnepanelen voor waterstofproductie). Ook is de inzet van restwarmte bekeken en het gebruik van waterstoftractoren.

Businesscase?

De technologie is er, maar is het haalbaar? Ja en nee. Wil je echt verduurzamen dan is groene waterstof nodig, maar het is erg lastig en kostbaar om die lokaal te produceren. De prijzen van kleinere elektrolysers en brandstofcellen zijn torenhoog.

Meer partijen erbij betrokken

De agrarische ondernemers Jacob Jan Dogterom en Arie Pieter van den Hoek zijn nu in gesprek met een partijen die kunnen helpen om de inzet van waterstof toch van de grond te tillen. Het is de bedoeling om met elkaar kleine pilots op te zetten en die vervolgens op te schalen.

Hoe nu verder?

Onder leiding van LTO Noord en in samenwerking met gemeenten Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard en het H2GO programma wordt gewerkt aan realisatie van de plannen. De samenwerking met De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit levert een nieuwe impuls aan het netwerk.

Meer weten?

De ideeën van beide ondernemers zijn vastgelegd op papier. In samenwerking met LTO Noord, H2GO, de beide ondernemers en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard zijn de ideeën ook op beeld vastgelegd. Wil je meer weten? Bekijk de film en laat je inspireren! 

Delen: