Waterstof als systeemdrager 13 oktober 2017

Afgedankte gaspijpen in zee voor waterstof?

Gaswinning in de Noordzee en Groningen vermindert. Wat doen we met de gasleidingen die niet meer nodig zijn? Laten liggen, weghalen of aanpassen voor transport van waterstof of opslag van CO2?

Het is een toekomstbespiegeling, maar er wordt wel serieus over nagedacht. Onder meer door Energie Beheer Nederland (EBN) en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) Wat te doen met de infrastructuur?

3.000 km pijpleiding

In het Nederlandse deel van de ondiepe zee ligt 3.000 kilometer aan pijpleiding. Dat blijkt uit cijfers van EBN. De gastoevoer is sinds 2007 bijna gehalveerd. Dat duidt op een lagere benutting van de pijpleidingen. Er is minder leiding nodig.

Opruimkosten

EBN raamt opruimkosten van leidingen en van 155 niet meer rendabele platforms op 7 miljard euro, zo blijkt uit een artikel in het Financiële Dagblad. Het leeuwendeel van de platforms moet sowieso weg, maar de buizen zijn opnieuw te gebruiken. Sterker nog, als die niet worden gebruikt, moeten ze volgens de waterwet worden opgeruimd.

‘Het slimste is om de infrastructuur zoveel mogelijk te laten liggen, en om die dan te gebruiken voor waterstof of voor CO2- opslag’, zo is de overtuiging bij NOGEPA. Dat zou dan gaan om waterstof die wordt geproduceerd met de energie van windmolenparken in zee. In Groningen denken bedrijven al serieus over kansen met en investeringen in een groene waterstofeconomie. Nuon wil de Magnumcentrale in de Eemshaven laten draaien op waterstof. Tennet wil op de Doggersbank op de Noordzee een eiland met een enorm windpark, waar elektriciteit in waterstof wordt omgezet.

Overleg tussen overheid en bedrijfsleven

Of waterstof daadwerkelijk een markt wordt, ligt aan talrijke factoren. Overheid en betrokken marktpartijen zien zonder meer het belang van voortschrijdend overleg over de mogelijkheden met gasinfrastructuur en ook de kosten daarvan. Jan Willem Hoogstraten, directeur van EBN in het Financiële Dagblad: ‘Want als putten, leidingen en platforms die er nu liggen worden weggehaald, worden die later zeker niet opnieuw aangelegd. Dat is niet rendabel.’

Delen: